Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Κέρκυρα. Διεθνούς εμβέλειας ερευνητές στα σεμινάρια Φυσικής, Στοιχειωδών Σωματιδίων και Βαρύτητας

http://www.kerkyrasimera.gr
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Θετικών Επιστημών και Εφαρμογών (ΕΙΘΕ) διοργανώνει και φέτος στην Κέρκυρα ένα ταχύρρυθμο Θερινό Μεταπτυχιακό Σχολείο και τέσσερα Συνέδρια Εργασίας από 01 έως 27 Σεπτεμβρίου 2015 στα πλαίσια του «Corfu Summer Institute on Elementary Particle Physics and Gravity 2015 (CORFU2015)».
Οι επιστημονικές δραστηριότητες διεξάγονται κυρίως στο συνεδριακό κέντρο του Mon Repos καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-13.30 και 16.00-20.30 αλλά και στην αίθουσα «Kerkyra Ballroom» του ξενοδοχείου Corfu Holiday Palace, όπου διαμένει και ο κύριος όγκος των συμμετεχόντων.
Συγκεκριμένα το κύριο επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής διοργανώσεις:

1. Summer School and Workshop on the Standard Model and Beyond, 1-11/9/2015
2. Workshop on Particles and Cosmology, 13-19/9/2015 3. Humboldt Kolleg: Open Problems in Theoretical Physics: the Issue of Quantum Space-Time, 18-22/9/2015
4. Workshop on Noncommutative Field Theory and Gravity, 21-27/9/2015.
Η συνολική διοργάνωση πρόκειται να συγκεντρώσει πάνω από 300 επιστήμονες από 40 χώρες. Συνολικά θα εκπαιδευτούν σε θέματα αιχμής Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Βαρύτητας περί τους 140 επιλεγμένοι υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακοί φοιτητές και μεταδιδακτορικοί νέοι ερευνητές από διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες.
Στα συνέδρια θα παρουσιάσουν τις πρόσφατες ερευνητικές τους εργασίες περί τους 150 διεθνούς εμβέλειας ερευνητές. Στο πλαίσιο του ΕΙΘΕ θα πραγματοποιηθούν σειρά ενημερωτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων, που απευθύνονται σε μαθητές και καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης και στο ευρύ κοινό.
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας  Κώστας Νικολούζος άνοιξε τις εργασίες του «Corfu Summer Institute on Elementary Particle Physics and Gravity 2015» με μια εντυπωσιακή ομιλία όπου μεταξύ άλλων ανέπτυξε το όραμά του για μια Κέρκυρα που θα είναι επιστημονικό κέντρο σε παγκόσμια κλίμακα, παράλληλα με τις γνωστές θαυμάσιες επιδόσεις της ως τουριστικός προορισμός. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Δήμος Κέρκυρας αυτή τη χρονιά προσφέρει πολλές υποτροφίες σε νέους επιστήμονες προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εργασίες του CORFU2015.
Τέλος, ο Δήμαρχος Κέρκυρας, δεσμεύτηκε ότι στη διάρκεια της θητείας του θα υλοποιηθεί το όραμα της ανακαίνισης των κτηρίων στο χώρο του Mon Repos όπου θα προσφέρεται ερευνητική εργασιακή υποδομή σε επιστήμονες του ΕΙΘΕ προκειμένου να παράγουν έρευνα στο χώρο της Κέρκυρας.
«Το πρόγραμμα των σεμιναρίων έχει καταρτιστεί σε συνεργασία με το Τοπικό Παράρτημα Κέρκυρας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου Κέρκυρας για την πολύπλευρη βοήθεια που προσφέρουν στη διοργάνωση καθώς και τον ΟΤΕ για την προσφορά της ηλεκτρονικής επικοινωνίας» αναφέρουν οι διοργανωτές.