Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Συν 17 χρόνια στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Υπεγράφη την Παρασκευή η υπουργική απόφαση που προβλέπει τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 6 μήνες έως και 17 χρόνια σε ακραίες περιπτώσεις η οποία αναμένεται να λάβει ΦΕΚ εντός των επόμενων ημερών.
Η απόφαση καθορίζει την σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης έως το 2022 για χιλιάδες ασφαλισμένους που μέχρι πριν από την ψήφιση του 3ου Μνημονίου μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, νωρίτερα από τα 67.

Περιλαμβάνονται αναλυτικοί πίνακες τόσο για αυτούς που με ειδικές διατάξεις θεμελίωναν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση 10.000 ημερών ασφάλισης (33,3 έτη) και πάνω, όσο και για τους υπόλοιπους που απαιτούνταν λιγότερα ένσημα, με καταληκτικό όριο ηλικίας το 67ο έτος.
Τα νέα αυτά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αφορούν όλους όσους θα συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος, από φορείς κοινωνικής ασφάλισης συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, και οι οποίοι πριν από την έναρξη ισχύος του 3ου Μνημονίου (Ν.4336/2015) δεν είχαν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης.
Αυξάνονται δε, σταδιακά, έως την 1η Ιανουαρίου 2022 προκειμένου να κλείσει κάθε δυνατότητα πρόωρης εξόδου σε ηλικία πριν από τα 67, ή πριν από τα 62 με παράλληλη όμως συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης.
Η υπουργική απόφαση καθορίζει και τον τρόπο που θα εφαρμοστεί το επιπλέον "πέναλτι" 10%, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος.
Συγκεκριμένα, ορίζει ότι το επιπλέον ποσοστό μείωσης 10% θα υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που προκύπτει μετά τις μειώσεις που ήδη προβλέπονται και επιβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.
Όσο για τις εξαιρέσεις, καθορίζει ότι από τις αυξήσεις εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, όσοι συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977, είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές καθώς και οι ασφαλισμένοι που υπάγονται σε γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις συνταξιοδότησης ως μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.
http://www.nooz.gr