Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Κέρκυρα. Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο με 73 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση (20η) του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18.00, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως στα παρακάτω θέματα :

1. Ανακοινώσεις.
2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (στα πλαίσια ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3. Ιδιωτικοποιήσεις (Ερημίτης, Ίσσος, Αεροδρόμιο). (Εισηγητής : κ. Στ. Πελάης).
4. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου στους κ.κ. Χρήστο Μποζίκη και Χρήστο Αγάθο – Στέφανο Ραράκο, για παράνομη διενέργεια διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
5. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου στους κ.κ. Π. Κούστα, Μ. Καλούδη και στις εταιρείες Π. Χονδρογιάννης – Μ. Μάρκος Ο.Ε., Θ. Τζάτζο και Δ. Ράπτη Ο.Ε., Βικτώρια Α.Ε., Μανιατόπουλο Α.Ε., Ξενοδοχειακές-Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε., Κορακιανίτη Αρετή & Σία Ε.Ε και Ν. Αγάθο, για παράνομη διενέργεια διαφήμισης (Εισηγητής κ. Σ. Καλούδης).
6. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου στον κ. Τηλέμαχο Καββαδία (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ) για παράνομη διενέργεια διαφήμισης (Εισηγητής κ. Σ. Καλούδης).
7. Λήψη αποφάσεως περί ανάκλησης χορηγηθεισών αδειών κυκλοφορίας Ζωήλατων Οχημάτων (Εισηγητής κ. Σ. Καλούδης).
8. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως παραχωρήσεως μιας θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), κατόπιν της θετικής γνωμοδοτικής Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής κ. Σ. Καλούδης).
9. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως παραχωρήσεως κοινοχρήστων χώρων σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κέρκυρας, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 9-5/22-07-2015 θετικής γνωμοδοτικής Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής κ. Σ. Καλούδης).
10. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως παραχωρήσεως χρήσης κοινοχρήστων χώρων στην Δημοτική Κοινότητα Μπενιτσών, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 11-8/28-09-2015 θετικής γνωμοδοτικής Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής κ. Σ. Καλούδης).
11. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της λειτουργίας χώρου στάθμευσης στην Παλαιοκαστρίτσα της Τοπικής Κοινότητας Λακώνων, ως χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 11-10/28-09-2015 θετικής γνωμοδοτικής Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής κ. Σ. Καλούδης).
12. Λήψη αποφάσεως περί ανάκλησης της χορηγηθείσης με αριθμ. 04/2012 άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Δημοτική Αγορά Κέρκυρας επ’ ονόματι κ. Σοφίας Μερκούρη του Γεωργίου, λόγω παραβάσεως των όρων χορηγήσεώς της (Εισηγητής κ. Σ. Καλούδης).
13. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας για την εξακρίβωση των όρων και προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων έως 50cc επ’ ονόματι της ΕΠΕ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ & ΥΙΟΙ (Εισηγητής κ. Σ. Καλούδης).
14. Συζήτηση και λήψη Αποφάσεως περί οριοθέτησης κοινόχρηστης πλατείας «Φόρου» Άνω Περίθειας, Τ.Κ. Περίθειας της Δ.Ε. Θιναλίων – Διοικητική αποβολή (Εισηγητής κ. Ν. Αναστασόπουλος).
15. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως παρατάσεως της συναφθείσας από 13-8-2013 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κέρκυρας για την ολοκλήρωση πολεοδομικών μελετών που είχαν ανατεθεί με συμβάσεις από την καταργηθείσα Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας (Εισηγητής κ. Ν. Αναστασόπουλος).
16. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Νηπιαγωγείου Γουβιών» (εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
17. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες επισκευής και συντήρησης Γυμνασίου Κασσιόπης ΟΣΚ» (εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
18. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες Επισκευής και συντήρησης 7ου Γυμνασίου ΟΣΚ» (Εισηγητής κ. Ν. Αναστασόπουλος).
19. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των εργασιών του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία γηπέδου Στρογγυλής» (Εισηγητής κ. Ν. Αναστασόπουλος).
20. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως 3ης παρατάσεως 2ης τμηματικής προθεσμίας (αποκλειστικής) του υποέργου 1 «ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ» της Πράξης «ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (εισηγητής κ. Ν. Αναστασόπουλος).
21. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως 11ης παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις οδών Παρελίων – Αχιλλείων» (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
22. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως 9ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου: ‘’ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ’’ (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
23. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
24. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως τοποθέτησης δύο (2) απλών φωτιστικών σωμάτων στη θέση Λιβάδι Καρυές, περιοχή Πέραμα της Δ.Ε. Αχιλλείων Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
25. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Πεζοδρόμηση Ευγενίου Βουλγάρεως Παλιάς Πόλης Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
26. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 1ης παρατάσεως των εργασιών του έργου «Πεζοδρόμηση Ευγενίου Βουλγάρεως Παλιάς Πόλης Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
27. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντηρήσεις οδών Παρελίων – Αχιλλείων» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
28. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης του έργου «Εργασίες Ολοκλήρωσης κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου ιστορικού τόπου νησίδας Λαζαρέτο» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
29. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Ισαβέλλας Δαλιέτου» (εισηγητής κ. Δήμαρχος).
30. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως μείωσης μισθώματος σε κατάστημα που ανήκει στο Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Ισαβέλλας Δαλιέτου» (εισηγητής κ. Δήμαρχος).
31. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 4-143/23-03-2015 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας ως προς τον απολογισμό εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
32. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 25-6/17-07-2015 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως συναινετικής επίλυσης διαφοράς και κατάργησης της 192/15.7.2014 αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο ΕCOTECH, όπως μετονομάσθηκε η εταιρεία με την επωνυμία «Μ. ΦΟΥΡΟΥΝΤΣΙΔΗΣ- Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ Ο.Ε.» (εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
33. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 25-7/17-07/2015 Αποφάσεως της Οικονομικής επιτροπής περί εγκρίσεως συναινετικής επίλυσης διαφοράς και κατάργησης της 313/15.7.2014 αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο ΕCOTECH, όπως μετονομάσθηκε η εταιρεία με την επωνυμία «Μ. ΦΟΥΡΟΥΝΤΣΙΔΗΣ-Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ Ο.Ε.» (εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
34. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 26-12/31-07-2015 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως εξόφλησης οφειλομένων προς κ. Επαμεινώνδα Μπουγιούκο του Ιωάννη επί τη βάσει της υπ’ αριθμόν 628/2010 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας και περί επιστροφής εγγυητικών επιστολών (εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
35. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 5-7/2015 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό (υπόθεση ΔΕΠΑΟΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ) (εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός)
36. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 5-8/2015 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό (υπόθεση ΔΕΠΑΟΛΗ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ) (εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός)
37. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 5-9/2015 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό (υπόθεση εταιρείας Σ. ΚΑΤΕΧΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.)
38. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 32-15/06-10-2015 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015 (Εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
39. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής του υπολοίπου οφειλής επ’ ονόματι κ. Γραμμένου Οδυσσέα (Εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
40. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής προστίμων από χρηματικούς καταλόγους σε εφαρμογή του ν. 4257/2014 επ’ ονόματι ‘’ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ι. ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΣΠ. ΟΕ.’’(εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
41. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους για λογαριασμό κ. Σπυρίδωνος Κασταμονίτη (εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
42. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους για λογαριασμό της επιχείρησης «Ανδριώτη και Σία Ο.Ε.» (Εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός)
43. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι κ. Χαράλαμπου Μιχαλά του Δημητρίου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
44. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής ποσών από τον υπ’ αριθμόν 2128/2015 χρηματικό κατάλογο επ’ ονόματι κ.κ. Αμαλίας Βραδή του Μηλτιάδη, Γεωργίου Τσονά & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΦΕ BRISTOL, Σταματίου Δαλιάνη του Αθανασίου, Θωμά Καραμούτσου του Χριστόδουλου, Κωνσταντίνου Λούβρου του Νικολάου, Ελένης Τσίλη του Βασιλείου (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός).
45. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως διόρθωσης ποσού χρηματικών καταλόγων 2855-2856/16-06-2015 επ’ ονόματι της εταιρείας ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΜΠΗΤΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ Α.Ε. (εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
46. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής οφειλών χρηματικών καταλόγων που συντάχθηκαν το έτος 2010, για την καταβολή μισθωμάτων της εταιρείας ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΖΙΛΙΑΝΟΣ ΟΕ (εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
47. Λήψη Αποφάσεως περί χαρακτηρισμού της επιχείρησης Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ με το διακριτικό τίτλο «PRIMAVERA» ως εποχικώς λειτουργούσης (Εισηγητής κ. Γ. Η Παντελός).
48. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως της δωρεάν παραχωρήσεως της χρήσεως δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Οθωνών στα σώματα ασφαλείας (Εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
49. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της παρατάσεως της δωρεάν παραχωρήσεως ακινήτου στον οικισμό Λίνιας Χλωμού Δ.Ε. Μελιτειέων για τη στέγαση του αγροτικού ιατρείου, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 8-31/02-10-2015 Αποφάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χλωμού (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός).
50. Λήψη Αποφάσεως περί ορισμού τρίτου εκκαθαριστού στην Αναπτυξιακή Επιχείρηση του π. Δήμου Κερκυραίων (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός).
51. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως της εκκίνησης των διαδικασιών μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Κέρκυρας (εισηγητής κ. Μ. Δ. Ράπτης).
52. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως αποφάσεως με θέμα την δημιουργία εθελοντικής οργάνωσης και κατάρτισης μητρώου εθελοντών Δήμου Κέρκυρας (εισηγητής κ. Α. Σκούπουρας).
53. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 10-4/12-8-2015 αποσπάσματος πρακτικού του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015 (3η)» (Εισηγητής κ. Σ. Καζιάνης).
54. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 13-15/12-10-2015 αποσπάσματος πρακτικού του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015 (4η) (Εισηγητής κ. Σ. Καζιάνης).
55. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως εκκίνησης των διαδικασιών προμήθειας και τοποθέτησης θερμοκηπίου στο κτήμα Βασιλάκη (Εισηγητής κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
56. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως εκκίνησης των διαδικασιών ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους των εργασιών μεταφοράς οικιακών απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων από τις Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών και Φαιάκων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
57. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως εκκίνησης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας για το έτος 2015 – Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμόν 4-83/23-03-2015 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας περί προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015 στο Δήμο Κέρκυρας» (Εισηγητής κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
58. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως εκκίνησης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής κ. Α. Σκούπουρας).
59. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 9-3/26-05-2015 αποσπάσματος πρακτικού του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.ΑΠ.) με θέμα «Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 5-2/30-03-2015 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ Δήμου Κέρκυρας και λήψη νέας επικαιροποιημένης, περί εγκρίσεως του απολογισμού Δ.Ο.Π.Α.Π. 2013, μετά την παράδοση του πορίσματος του ορκωτού λογιστή» (Εισηγητής κ. Στ. Απέργης).
60. Έγκριση πρακτικών του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.ΑΠ.) περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015 (Εισηγητής κ. Στ. Απέργης).
61. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως α) της μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Κέρκυρας στην Πρέβεζα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 103ης Επετείου Απελευθέρωσης της Πρέβεζας και β) της διαθέσεως της σχετικής πιστώσεως (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός).
62. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως α) της συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στη 31η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού, PHILOXENIA, έτους 2015 β) της μετάβασης αντιπροσωπείας και γ) της διαθέσεως των σχετικών πιστώσεων (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός).
63. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως α) της συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση World Travel Market (WTM) του Λονδίνου έτους 2015, β) της μετάβασης αντιπροσωπείας και γ) της διαθέσεως των σχετικών πιστώσεων (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός).
64. Ορισμός τριών Δημοτικών Συμβούλων (και των αναπληρωτών τους) για τη συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του ΔΟΠΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμόν 74445 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ τ. Α’/ 2029/29-12-2010) (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
65. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ», Δήμου Κέρκυρας.
66. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» Δήμου Κέρκυρας.
67. Ορισμός υπηρεσιακών παραγόντων εκ της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το υποέργο 1ου Υποέργου «Βελτίωση προσπελασιμότητας και ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων οικισμών, μονοπατιών , σημείων ενδιαφέροντος Οθωνών στην Κέρκυρα», με κωδικό ΜΙS 447961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι’’ (Εισηγητής κ. Ν. Αναστασόπουλος ).
68. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων (και των αναπληρωτών τους), με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής έργων Δήμου Κέρκυρας για το υπόλοιπο του έτους 2015.
69. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Ολοκλήρωση εργασιών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λευκίμμης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».
70. Αντικατάσταση Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κέρκυρας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
71. Τροποποίηση των υπ’ αριθμούς 4-81/2015 και 19-488/2015 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για εγκατάσταση του Κέντρου Γευσιγνωσίας Δήμου Κέρκυρας στο υπό μίσθωση κτίριο στέγασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πετριτή (Εισηγητής : κ. Μ. Δ. Ράπτης).
72. Αντικατάσταση ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Μέλους της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 και την υπ’ αριθμόν 43/06-08-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
73. Αντικατάσταση δύο τακτικών Μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 και την υπ’ αριθμόν 43/06-08-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΛΛΗΣ