Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Κέρκυρα. Τσουχτερά πρόστιμα για την υπαίθρια διαφήμιση

Διαδικασία καταγραφής των παράνομα τοποθετημένων διαφημιστικών πινακίδων έχει ξεκινήσει ο Δήμος Κέρκυρας και πρόκειται να προχωρήσει στην επιβολή τσουχτερών προστίμων, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, αν δεν απομακρυνθούν από τους φορείς τους μέχρι 31 Οκτωβρίου. Τα πρόστιμα αυτά είναι καθορισμένα από τον "Κανονισμό Καθαριότητας" όπως αυτός εγκρίθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Μάρτιο 2014.
Με ανακοίνωσή του προς όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, ο Δήμος Κέρκυρας καλεί σωματεία, συλλόγους και ομοσπονδίες να ενημερώσουν τα μέλη τους για την εμπρόθεσμη αφαίρεση όλων των παράνομων υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων. Ενδεικτικά περιγράφονται οι περιπτώσεις πινακίδων οι οποίες κατά την αυτοψία του Δήμου θα θεωρηθούν "ρύποι", όπως αρχαιολογικοί χώροι, εθνικές και επαρχιακές οδοί, δημόσια και παραδοσιακά κτίρια, πινακίδες σήμανσης κυκλοφορίας κ.α. Οι πινακίδες που αφορούν επωνυμία και επαγγελματική δραστηριότητα, επιτρέπεται να είναι αναρτημένες μόνο στις όψεις του κτιρίου όπου στεγάζεται η επιχείρηση και πουθενά αλλού.

Υπογραμμίζεται ότι το ελάχιστο πρόστιμο ανέρχεται στα 1.467 ευρώ ανά πινακίδα-ρύπο, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία του Δήμου (Τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικής δραστηριότητας του Δήμου Κέρκυρας, τηλ. 26610-39500 & 26610-30241) για πληροφορίες. Όλη η αναφερόμενη νομοθεσία είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) όπως και οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπ.Εσ.(www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical).