Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Κέρκυρα. Οι δικαιούχοι του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας

http://www.enimerosi.com
Αναρτήθηκαν χτες τα αποτελέσματα των ωφελουμένων και των απορριφθέντων του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών (www.pin.gov.gr ), στα κεντρικά καταστήματα των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και στους Πίνακες και τις ιστοσελίδες των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης (Δήμοι, Μητροπόλεις, Κοινωνικοί Φορείς κλπ).
Για τη διαδικασία διανομής των προϊόντων, οι δικαιούχου θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση.
Οι απορριφθέντες που επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση θα πρέπει να την υποβάλουν μέσω των Πιστοποιημένων Χρηστών του Εταίρου στον οποίο έγινε η αρχική αίτηση.
Η ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ορίζεται από Παρασκευή 23/10/2015 έως την Πέμπτη 29/10/2015 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ένσταση κατατίθεται εντύπως ενώπιον των πιστοποιημένων χρηστών των Κοινωνικών Συμπράξεων που κατατέθηκε η αρχική αίτηση , φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται.
Οι πιστοποιημένοι χρήστες απλά παραλαμβάνουν ενστάσεις, δεν εκφέρουν καμία αξιολογική κρίση επ’ αυτών και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση μέλη της επιτροπής ενστάσεων.
Πληροφορίες δίδονται στους ωφελούμενοι από την ΠΙΝ , τους Δήμους, Μητροπόλεις, Κοινωνικούς Φορείς Εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης καθώς επίσης μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα και μέσω των κωδικών σας στο taxisnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: