Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κέρκυρας. Τα θέματα της συνεδρίασης της Δευτέρας 23/11Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας,  ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση (21η) του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2015,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως στα παρακάτω θέματα :

1.                  Ανακοινώσεις.
2.                  Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (στα πλαίσια ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3.                  Αρμοδιότητες του Δήμου Κέρκυρας επί του θαλασσίου μετώπου της πόλης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος)  
4.                  Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως παραχωρήσεως του μηχανικού και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών (InArts) του Τμήματος Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστήμιου, στο πλαίσιο της υποβολής υποψηφιότητας για τον τίτλο «Κέρκυρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
5.                  Διοργάνωση εκδηλώσεων για την επέτειο   των 300 χρόνων  από το ιστορικό γεγονός
της πολιορκίας  της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).   

6.                  Λήψη Αποφάσεως περί εκτέλεσης των σκοπού των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης «Προικοδότηση απόρων κορασίδων – καθορισμός ποσού προικοδότησης» για το έτος 2015 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
7.                  Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας για την υλοποίηση της πράξης «Δράσεις για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην Κέρκυρα» (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
8.                  Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως α) της τοποθέτησης στύλων φωτισμού στις θέσεις Σκλαβουνέικα Κανάλια, Ανάλυψη Κορακιάνας, παράκαμψη Σφακερών – Πλάτωνα και β) της ηλεκτροδότησης της παροχής στη θέση «Παιδικός Σταθμός» Σφακερά Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
9.                  Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση χώρου για τη στέγαση των υπηρεσιών του πρώην Δήμου Παρελίων (Εισηγητής κ. Ν. Αναστασόπουλος).
10.              Λήψη αποφάσεως περί ανάκλησης της χορηγηθείσης αδείας χρήσης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Ηλία Πολίτη 3 στη Δ.Ε. Κερκυραίων (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
11.              Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως της λύσεως της σύμβασης της μελέτης «Κατασκευή Δημοτικού Καταστήματος πρώην Δήμου Αχιλλείων (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
12.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Αγροτικών οδών Δ.Ε. Μελιτειέων – Λευκιμμαίων Κορισσίων (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
13.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγού βαρύτητας μεταφοράς ύδατος από τη δεξαμενή Αγ. Μάρκου στη δεξαμενή Ανάληψης» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
14.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Δ. Ζυγού 2006» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
15.              Συζήτηση και λήψη Αποφάσεως περί οριοθέτησης κοινόχρηστης πλατείας  «Φόρου»  Άνω Περίθειας,  Τ.Κ. Περίθειας της  Δ.Ε. Θιναλίων – Διοικητική αποβολή (Εισηγητής κ. Ν. Αναστασόπουλος).
16.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015 (Εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
17.              Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμόν 37-24/16-11-2015 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2015 (Εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
18.              Έγκριση του υπ’ αριθμόν 6-6/08-09-2015 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό (υπόθεση κ. Δημήτριου Τάγκα) (Εισηγητής κ. Γ.Η. Παντελιός).
19.              Έγκριση του υπ’ αριθμόν 6-7/08-09-2015 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό (υπόθεση κ. Σπυρίδωνος Ριγανά)  (Εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
20.              Έγκριση του υπ’ αριθμόν 6-17/08-09-2015 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό (υπόθεση κ. Μιχαήλ Καλούδη)  (Εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
21.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμόν 32-26/06-10-2015 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση υπαγωγής οφειλετών στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 (Δ.Ε. Παρελίων)» (Εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
22.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμόν 34-5/20-10-2015 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 (Εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
23.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμόν 34-2/20-10-2015 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής «περί έγκρισης καταγγελίας σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου «Κατάστημα με περιβάλλοντα χώρο» στο Φαληράκι (Εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
24.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως παρατάσεως της σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποστολής αλληλογραφίας και δεμάτων Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
25.              Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος επ’ ονόματι κ. Ηλέκτρας Κατσαρού (Εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
26.              Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως επιστροφής ποσού κλήσεως ΚΟΚ, ως αχρεωστήτως  καταβληθέντος, επ’ ονόματι Ευγένιος Καλογεράς Σπυρίδωνος (εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
27.              Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών  επ’ ονόματι κ. Αθηνάς Πέρκα (εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
28.              Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους σε εφαρμογή του Ν. 4257/2014 επ’ ονόματι κ.κ. Αναστασίας Γκαργκάτζη, Βασιλικής Βλουτή και Α. ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ Μ. Ε.Π.Ε. (Εισηγητής κ. Γ. Η Παντελός).
29.              Λήψη Αποφάσεως περί διορθώσεως – διαγραφής χρηματικών καταλόγων ύδρευσης καταναλωτών της Δ.Ε. Παρελίων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
30.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως παραχωρήσεως της χρήσεως δημοτικών χώρων στη ΝΟ.Δ.Ε. Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας για τη διενέργεια των εκλογικών τους διαδικασιών (Γ.Η. Παντελιός).
31.              Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως της μείωσης ποσού εισφοράς σε χρήμα του Ν. 1337/1983 για τις Πολεοδομικές Ενότητες Κανόνι, Παγκρατέικα και Καθολικές Καλόγριες στη Δ.Ε. Κερκυραίων. Ορισμός νέας προθεσμίας καταβολής οφειλών σε εφαρμογή του Ν. 4315/2014 (Εισηγητής κ. Γ.Η. Παντελιός).
32.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως υποβολής προτάσεων στην πρόσκληση με κωδικό ION04 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
33.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαθέσεως πιστώσεως για την επανεκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
34.              Λήψη Αποφάσεως επί αιτήματος της Ανώνυμης Εταιρείας MOUZENIDIS TRAVEL – Γραφείο Ταξιδιών – Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις α) για την πραγματοποίηση μαθημάτων εκμάθησης ρωσικής γλώσσας στους απασχολούμενους στον ευρύτερο τουριστικό τομέα και β) για την παραχώρηση χρήσης χώρου για το σκοπό αυτό (Εισηγητής : κ. Μ.Δ. Ράπτης).
35.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της πρόσληψης οκτώ πτυχιούχων φυσικής αγωγής (ΠΦΑ) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για «Όλους Π.Α.γ.Ο 2015-2016» (Εισηγητής : κ. Μ.Δ. Ράπτης).
36.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως α) χορηγήσεως οικονομικών βοηθημάτων από το πρόγραμμα «Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών» και β) της διαθέσεως της σχετικής πιστώσεως και ανάληψης  υποχρέωσης πληρωμής τους (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
37.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της συνέχισης της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους Δήμου Κέρκυρας  και παράταση των συμβάσεων του προσωπικού (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
38.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του σχεδίου της 1ης τροποποίησης της εγκεκριμένης απόφασης υλοποίησης του υποέργου «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Κέρκυρας» με ίδια μέσα (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
39.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της σύστασης και λειτουργίας Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ) Δήμου Κέρκυρας. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και φορέων. (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
40.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.). Ορισμός Μελών. (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
41.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως α) της συνδιοργάνωσης εκδήλωσης ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) και β) της διαθέσεως της σχετικής πιστώσεως (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
42.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως κατανομής ποσού Γ’ δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2015 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ι. Τσιριμιάγγος).
43.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαθέσεως πιστώσεως προς τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας από το πρόγραμμα «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
44.              Έγκριση της υπ’ αριθμόν 17-02/13-11-2015 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας με θέμα την έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2014 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
45.              Έγκριση της υπ’ αριθμόν 17-01/13-11-2015 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας με θέμα τη σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2016 του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
46.              Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 20-558/23-10-2015 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας περί εγκρίσεως παραχωρήσεως χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Κέρκυρας, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 9-5/22-07-2015 θετικής γνωμοδοτικής Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
47.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής επ’ ονόματι «ΚΟΡΦΟΥ ΓΟΥΩΤΕΡΠΑΡΚ Α.Ε.» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
48.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής επ’ ονόματι κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
49.              Έγκριση της υπ’ αριθμόν 19-2/29-10-2015 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος – Δ.Ο.Π.Α.Π. περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015 (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
50.              Λήψη Αποφάσεως περί συγκρότησης Επιτροπής ελέγχου παιδότοπων Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
51.              Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Κέρκυρας – Ορισμός Προέδρου (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
52.              Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 2-43/09-02-2015 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης της Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση και εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Κέρκυρας – Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, με τη διαδικασία της κληρώσεως.
53.              Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ύδρευση Καστελλάνων Μ. & Αγ. Προκοπίου Δ. Αχιλλείων» Δήμου Κέρκυρας».
54.              Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Σύνδεση δεξαμενής ανάληψης με δίκτυο ύδρευσης Δασιάς» Δήμου Κέρκυρας».
55.              Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών για το έτος 2016.
56.              Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα συμπλήρωσης αποχετευτικών δικτύων Λευκίμμης» Δήμου Κέρκυρας.
57.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως α) της μετάβασης του Δημάρχου Κέρκυρας στα Ιωάννινα προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο μας στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Ιωαννίνων προς τιμή του ποιητή και ήρωα Λορέντζου Μαβίλη και β) της διαθέσεως της σχετικής πιστώσεως (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός).
58.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως α) της μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου Κέρκυρας στην Αθήνα για την κατάθεση του φακέλου της υποψηφιότητας της Κέρκυρας Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021 και β) της διαθέσεως της σχετικής πιστώσεως (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός).
59.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως α) της μετάβασης της Αντιδημάρχου Μαθρακίου στην Αθήνα, ως εκπρόσωπος του Δήμου Κέρκυρας στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στο επίκεντρο της Κεντρικής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και β) της διαθέσεως της σχετικής πιστώσεως (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός).Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΛΛΗΣ