Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

Κέρκυρα. Συνεδριάζει αύριο 21/12 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέρκυρας στις 18.30 στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–ΡεπόΈχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας,  ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση (24η) του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμβρίου 2015,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως στα παρακάτω θέματα :


1.                  Ανακοινώσεις.
2.                  Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (στα πλαίσια ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3.                  Κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Κέρκυρας περιόδου 2014 – 2019 – Στρατηγικός Σχεδιασμός. (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
4.                  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2016 (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
5.                  Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2016 του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας Κ.Ε.Δ.Κ. (Εισηγήτρια : κ. Θ. Α. Μάστορα).
6.                  Έγκριση σχεδίου δράσης έτους 2016 του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας Κ.Ε.Δ.Κ. (Εισηγήτρια : κ. Θ. Α. Μάστορα).
7.                  Έγκριση α) του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας» και β) του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016  (Εισηγήτρια : κ. Μ. Μουζακίτη).
8.                  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 της Αμιγούς Διακοινοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λιμνοθάλασσας Αντινιώτη (Εισηγητής : κ. Μ. Πρεντουλής).
9.                  Λήψη Αποφάσεως περί καθορισμού του ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2016 (Εισηγητής : κ. Ε. Σ. Ασπιώτης).
10.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως εξώδικου συμβιβασμού με τους κ.κ. Κ. Καραδήμα & Μ. Αρβανιτάκη, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 39-14/03-12-2015 (ορθή επανάληψη) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ. Η Παντελιός).
11.              Λήψη Αποφάσεως περί α) ορισμού δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων μέσων για την απόκρουση πράξεων καταλογισμού, όσον αφορά σε φορολογικό έλεγχο στην Αναπτυξιακή Επιχείρηση ΑΝ.Ε.Δ.Κ. του πρώην Δήμου Κερκυραίων και β) εγκρίσεως διάθεσης της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός).
12.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως αποζημίωσης Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ. της Αμιγούς Διακοινοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λιμνοθάλασσας Αντινιώτη (Εισηγητής : κ. Μ. Πρεντουλής).
13.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του σχεδίου προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2016 (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
14.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως α) του 2ου Α.Π.Ε. και β) 2ης παρατάσεως του έργου «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
15.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως αναθέσεως σε τρίτους για το έργο «Απομάκρυνση φερτών υλών σε τάφρους και χάνδακες στις Δ.Ε. Αχιλλείων – Παρελίων» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
16.              Λήψη κανονιστικής αποφάσεως για τη χρήση και λειτουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Αγορών – Εμποροπανηγύρεων κ.λ.π. (άρθρο 79 παρ. δ.1. του Κ.Δ.Κ.) (Εισηγητής :  κ. Σ. Καλούδης).
17.              Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
18.              Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
19.              Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της κατανομής ποσού Δ’ δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2015 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ι. Τσιριμιάγγος).Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΛΛΗΣ