Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Κέρκυρα. Δημοτικό Συμβούλιο με 65 θέματα, την Τρίτη

Την Τρίτη το απόγευμα στο Μον Ρεπό θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας. Με 65 θέματα.
 Αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε τακτική (3η) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό στις 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18.30 , για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :

1. Ανακοινώσεις.
2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (στα πλαίσια ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3. Συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κέρκυρας. (Εισηγητές : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης – Σ. Καλούδης).
4. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου στην εταιρεία Ι. ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, για παράνομη διενέργεια διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
5. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου στον κ. ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΚΑΒΒΑΔΙΑ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ), για παράνομη διενέργεια διαφήμισης. (Εισηγητής: κ. Σ. Καλούδης).
6. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου στον κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΑΖΗ του ΜΙΧΑΗΛ, για παράνομη διενέργεια διαφήμισης. (Εισηγητής: κ. Σ. Καλούδης).
7. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου στον κ. LINJUN CHEN του BAIRONG (υπεύθυνος καταστήματος ''NI HAO''), για παράνομη διενέργεια διαφήμισης. (Εισηγητής: κ. Σ. Καλούδης).
8. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου στην εταιρεία ''ΚΑΒΑ ΔΙΑΠΟΝ'' για παράνομη διενέργεια διαφήμισης. (Εισηγητής: κ. Σ. Καλούδης).
9. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου στον κ. ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΟΖΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για παράνομη διενέργεια διαφήμισης. (Εισηγητής: κ. Σ. Καλούδης).
10. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου στον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΑΘΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, για παράνομη διενέργεια διαφήμισης. (Εισηγητής: κ. Σ. Καλούδης).
11. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου στην εταιρεία ''ΝΕΟΣΕΤ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ Α. ΚΑΙ Ν. Ο.Ε.'', για παράνομη διενέργεια διαφήμισης (Εισηγητής: κ. Σ. Καλούδης).
12. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου στον κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΛΑΣΚΑΡΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ''starz mike''), για παράνομη διενέργεια διαφήμισης (Εισηγητής: κ. Σ. Καλούδης).
13. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου στον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΛΙΜΠΑΝΤΖΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για παράνομη διενέργεια διαφήμισης (Εισηγητής: κ. Σ. Καλούδης).
14. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου στον κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΒΒΑΔΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για παράνομη διενέργεια διαφήμισης (Εισηγητής: κ. Σ. Καλούδης).
15. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου στην εταιρεία TUI HELLAS Α.Ε. - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για παράνομη διενέργεια διαφήμισης (Εισηγητής: κ. Σ. Καλούδης).
16. Λήψη Αποφάσεως περί της κατ΄ εξαίρεσης επέκτασης του ωραρίου κυκλοφορίας και στάθμευσης εντός των πεζόδρομων του Ιστορικού Κέντρου για τα οχήματα των χρηματαποστολών, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 12-6/17-11-2015 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής: κ. Σ. Καλούδης).
17. Λήψη Αποφάσεως περί απαγόρευσης στάθμευσης στην περιοχή ''Κατωχώρι προς Παχάτικα'' Γαστουρίου Δ.Ε. Αχιλλείων, κατόπιν της υπ΄ αριθμόν 12-15/17-11-2015 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής: κ. Σ. Καλούδης).
18. Λήψη Αποφάσεως περί μη ανάκλησης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος επ’ ονόματι κ. Κωνσταντίνου Δαρδάνου του Θρασύβουλου. (Εισηγητής: κ. Σ. Καλούδης).
19. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας ίδρυσης υπεραγοράς τροφίμων στην εταιρεία ''ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ομόρρυθμη εταιρεία'', κατόπιν της υπ΄ αριθμόν 14-6/07-12-2015 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής: κ. Σ. Καλούδης).
20. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ'' (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
21. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 1ης παρατάσεως εργασιών του έργου ''ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ'' (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
22. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΟΝΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΙΤΣΑ'' (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
23. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 2ης παρατάσεως εργασιών του έργου ''ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ'' (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
24. Λήψη Αποφάσεως περί παρατάσεως προθεσμίας του Υποέργου 1 ''ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ'' (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
25. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ'' (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
26. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ'' (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
27. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΤΑΒΕΓΙΑ'' πρώην Δ. Εσπερίων (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
28. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ'' (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
29. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ''ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ'' (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
30. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ'' (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
31. Λήψη Αποφάσεως περί τροποποιήσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1-1/27-01-2016 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ.Η Παντελιός).
32. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικούς καταλόγους επ΄ ονόματι κ. ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και χρέωσή της στην κ. ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΛΟΥΡΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
33. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής προστίμου από χρηματικό κατάλογο σε εφαρμογή του Ν. 4257/2014 επ΄ ονόματι ΛΕΡΤΑΣ ΔΗΜΑΚΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ και ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
34. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής προστίμου από χρηματικό κατάλογο σε εφαρμογή του Ν. 4321/2015 επ΄ ονόματι κ.κ. ΕΛΕΝΙΚΗΣ ΡΙΓΑΝΑ και ΜΑΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
35. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους επ΄ ονόματι κ. ΕΛΕΝΗΣ ΣΑΒΒΑΤΗ του ΑΝΔΡΕΑ.(Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
36. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους επ΄ ονόματι κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΠΕΛΛΟΥ του ΠΕΤΡΟΥ. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
37. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους που αφορά σε μισθωτές εντός της Δημοτικής Αγοράς Κέρκυρας. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
38. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως καθορισμού του τρόπου καταβολής του τέλους κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014Τ.Α΄). (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
39. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως μείωσης ποσού από τους χρηματικούς καταλόγους 1428-1429/17-01-2013 επ΄ ονόματι κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
40. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της λύσης της σχέσης έμμισθης εντολής του Δήμου Κέρκυρας με τον δικηγόρο του κ. Περικλή Πιέρρη του Χρήστου, λόγω ανωτάτου ορίου ηλικίας (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
41. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως παράτασης ισχύος της σύμβασης ''Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2015''. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
42. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως απασχόλησης ασκούμενων επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ στο Δήμο Κέρκυρας. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
43. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως εκμίσθωσης των Δημοτικών Θαλάσσιων Λουτρών ΜΟΝ ΡΕΠΟ (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
44. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως ωραρίου λειτουργίας Χώρων Στάθμευσης Κάτω Πλατείας. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
45. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως παραχωρήσεως της χρήσης του Ιερού Ναού Γενέσεως Τιμίου Προδρόμου Αλυκών Λευκίμμης, στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Αρσενίου Λευκίμμης. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
46. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως φορολογικής αντιμετώπισης των περιουσιών που καταλείπονται για εκτέλεση κοινωφελούς σκοπού στη φορολογία κεφαλαίου. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
47. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως δαπάνης για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Γρηγορίου Μιχαηλόπουλου για την παράστασή του στο ΣτΕ, κατά την εκδίκαση αίτησης αναίρεσης Αλεξάνδρου Τριβυζά κατά του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
48. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως δαπάνης για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Γρηγορίου Μιχαηλόπουλου για την παράστασή του ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης του Δήμου Κέρκυρας κατά του ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με την παραχώρηση του Αεροδρομίου της Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
49. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών καθώς και την επιβολή της νόμιμης εισφοράς σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (Εισηγητής : Λ. Παγκράτης).
50. Έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης έτους 2016 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας (έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/1ης/15-01-2016 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ) (Εισηγήτρια : κ. Θ.Α. Μάστορα).
51. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως καθιέρωσης κατ΄ εξαίρεση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς (Εισηγητής: κ. Μ.Δ. Ράπτης).
52. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τη μίσθωση ακινήτου για την μεταστέγαση του Δημοτικού Σχολείου Κοντοκαλίου. (Εισηγητής: κ. Μ.Δ. Ράπτης).
53. Λήψη Αποφάσεως επί αιτήματος Συλλόγου Φίλων Ομοιοπαθητικής ''ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ'' για τη διοργάνωση εκδήλωσης – ομιλίας στο Δήμο Κέρκυρας και την παραχώρηση αίθουσας για τον ανωτέρω σκοπό (Εισηγητής: κ. Α. Σκούπουρας).
54. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (ΔΕΠΙΣ) Δήμου Κέρκυρας. Ορισμός μελών. (Εισηγητής: κ. Α. Σκούπουρας).
55. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ΄ αριθμόν 19-01/17-12-2015 Απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας περί κατάρτισης και ψήφισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το οικονομικό έτος 2016 του ως άνω Οργανισμού (Εισηγητής: κ. Σ. Καζιάνης).
56. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Πινακοθήκης Δήμου Κέρκυρας για το οικονομικό έτος 2016 (Εισηγήτρια : κ. Μ. Μουζακίτη).
57. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Πινακοθήκης Δήμου Κέρκυρας (Εισηγήτρια : κ. Μ. Μουζακίτη).
58. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής στην ''Α&Ν ΜΙΧΑΛΑΣ Ο.Ε.'' στη θέση ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ της Τοπικής Κοινότητας Λακώνων του Δήμου Κέρκυρας. (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
59. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής στην ''Α&Ν ΜΙΧΑΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.'' στην θέση ''ΛΟΝΤΖΗ ΠΛΑΚΩΤΗ'' της Τοπικής Κοινότητας Λακώνων του Δήμου Κέρκυρας. (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
60. Ορισμός α) δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους και β) ενός Δημοτικού υπαλλήλου ως Γραμματέα της Επιτροπής με τον αναπληρωτή, για τη συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2016.
61. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών (Δημοτικοί υπάλληλοι), με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ Δήμου Κέρκυρας έτους 2016.
62. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη για το έτος 2016.
63. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Παράδοσης μισθωμένων – εκμισθωμένων κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2016
64. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Εκτιμητικής Επιτροπής μίσθωσης – εκμίσθωσης- αγοράς και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2016.
65. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση και εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2016.