Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

Αλήθειες και μύθοι γύρω από τους κινδύνους του παθητικού καπνίσματος

Εκτός από το ενεργητικό και το παθητικό κάπνισμα που είναι γνωστό πως βλάπτουν την υγεία, τα σωματίδια που περιέχονται στον καπνό του τσιγάρου επικάθονται σε επιφάνειες -κάπνισμα από τρίτο χέρι- και επίσης αποτελούν κίνδυνο για την υγεία.
Η απειλή είναι εκεί παρόλο που οι άνθρωποι δεν μπορούν να τη δουν ή να τη μυρίσουν.
Η νικοτίνη και άλλα σωματίδια του τσιγάρου μπορούν να βρεθούν σε σπίτια ανθρώπων που έχουν διακόψει το κάπνισμα χρόνια μετά το τελευταίο τσιγάρο. Η χρόνια έκθεση στο κάπνισμα από τρίτο χέρι, συχνά δεν εντοπίζεται, επειδή οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει, σύμφωνα με ερευνητές του San Diego State University.
Η ερευνήτρια Penelope Quintana, δήλωσε έκπληκτη από το πόσο επίμονη είναι η μόλυνση στο σπίτι, ακόμα και μήνες μετά τη διακοπή του καπνίσματος σε αυτό.

Οι ερευνητές συμμετέχουν το Thirdhand Smoke Research Consortium, που πραγματοποίησε σειρά ερευνών μεταξύ 2011 και 2014 για το κάπνισμα από τρίτο χέρι και την πιθανή επίπτωσή του στην υγεία.
Οι έρευνες ανέφεραν ότι τα σωματίδια του καπνού μπορούν να βρεθούν σε οποιαδήποτε επιφάνεια, από τους πάγκους στην κουζίνα έως τον καναπέ και το χαλί και αποκάλυψαν ιδιαίτερο κίνδυνο για τα παιδιά, λόγω της τάσης τους να ακουμπούν επιφάνειες και να βάζουν το χέρι τους, στη συνέχεια, στο στόμα ή στη μύτη.
Η Eunha Hoh, δήλωσε ότι ο καπνός του τσιγάρου είναι γνωστό πως περιέχει χιλιάδες χημικές ουσίες οι οποίες επικάθονται σε επιφάνειες.
Πολλές από αυτές είναι τοξικές και καρκινογόνες. Τα επίπεδά τους μπορεί να είναι αρκετά χαμηλά στο κάπνισμα από τρίτο χέρι αλλά είναι επικίνδυνες όταν υπάρχει χρόνια έκθεση.
http://www.karfitsa.gr