Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Κέρκυρα. Η Μαρία Μουζακίτη νέα αντιδήμαρχος Παιδείας

Τις αρμοδιότητες Παιδείας, οι οποίες ανήκαν μέχρι σήμερα στον Μάνο Ράπτη, ανέθεσε με απόφασή του, ο Δήμαρχος Κέρκυρας Κώστας Νικολούζος στη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας Μαρία Μουζακίτη ως Αντιδήμαρχο Παιδείας. Ωστόσο, ο Μάνος Ράπτης παραμένει Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού.
Με απόφασή του δημάρχου επίσης ο δημοτικός σύμβουλος Λεωνίδας Παγκράτης, Αντιδήμαρχος μέχρι σήμερα Πρωτογενούς Παραγωγής, αναλαμβάνει καθήκοντα εντεταλμένου συμβούλου με το ίδιο αντικείμενο.