Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Κέρκυρα. Ομόφωνο ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου για το ασφαλιστικό

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του δήμου, που αποτελεί απαραίτητο εργαλείο εκτέλεσης του προϋπολογισμού εγκρίθηκε την περασμένη Τετάρτη από το δημοτικό συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση. Πριν από αυτήν πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση, που ήταν συνεχιζόμενη από τις 02/02, που είχε διακοπεί. Μεταξύ των θεμάτων, που συζητήθηκαν ήταν η δημοπρασία της πλαζ και του αναψυκτηρίου Μον Ρεπό, όπου ομόφωνα αποφασίστηκε η δρομολόγηση των διαδικασιών εκμίσθωσης. Ενώ, το θέμα που αφορούσε την αναζήτηση ακινήτου για τη μεταστέγαση του δημοτικού Κοντοκαλίου, αναβλήθηκε. Τέλος το δημοτικό συμβούλιο εξέφρασε ομόφωνα την συμπαράστασή του ««στους δίκαιους αγώνες των ελεύθερων επαγγελματιών, των μισθωτών, των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων, του αγροτικού κόσμου και των συνταξιούχων της χώρας ενάντια στα ασφαλιστικά και φορολογικά μέτρα της Κυβέρνησης τα οποία με βεβαιότητα τους οδηγούν στην εξαθλίωση».

Στην οικονομική επιτροπή το Κοντόκαλι
Το θέμα της αλλαγής των ορίων αναζήτησης ακινήτου για την μεταστέγαση του δημοτικού σχολείου Κοντοκαλίου δεν συζητήθηκε, γιατί η εισήγηση δεν είχε εγκριθεί προηγουμένως από την οικονομική επιτροπή, όπως προβλέπει ο «Καλλικράτης».
Ελεύθερα στην πλαζ
Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα «να προχωρήσει η διαδικασία εκμίσθωσης των λουτρικών εγκαταστάσεων και του αναψυκηρίου Μον Ρεπό». Ενώ, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της δημοπρασίας αποφασίστηκε «ο δήμος να μην εισπράττει αντίτιμο εισόδου στην πλαζ».
Υπηρεσιακά θέματα
Τα περισσότερα εκ των 64 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήταν υπηρεσιακού χαρακτήρα. Μεταξύ αυτών οι εγκρίσεις στοχοθεσίας των: ΔΗΠΕΘΕ, Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας και της Δημοτικής Πινακοθήκης. Το ωράριο λειτουργίας του πάρκιν της κάτω πλατείας, οι παρατάσεις των εν εξελίξει έργων ΕΣΠΑ στο δήμο (Ευγ Βουλγάρεως και ανάπλαση Πεντοφάναρου - Ιόνιας Βουλής) κ.α.
Ψήφισμα για το ασφαλιστικό
Το δημοτικό συμβούλιο κατέληξε σε ομόφωνο ψήφισμα συμπαράστασης «στους δίκαιους αγώνες των ελεύθερων επαγγελματιών, των μισθωτών, των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων, του αγροτικού κόσμου και των συνταξιούχων της χώρας ενάντια στα ασφαλιστικά και φορολογικά μέτρα της Κυβέρνησης τα οποία με βεβαιότητα τους οδηγούν στην εξαθλίωση». Καλώντας «Να πληρώσουν το κράτος και η μεγαλοεργοδοσία για τα ελλείμματα στα Ταμεία. Κάλυψη, με κρατική χρηματοδότηση, του συνόλου των απωλειών». Και ζητώντας: «Την άμεση απόσυρση προσχεδίου της Κυβέρνησης και το ασφαλιστικό. Έναρξη από μηδενική βάση ενός ουσιαστικού διαλόγου με όλες τις κοινωνικές ομάδες που θίγονται. Και την Κ.Ε.Δ.Ε. να συνεδριάσει άμεσα και να πάρει ανάλογες αποφάσεις στήριξης του αγωνιζόμενου ελληνικού λαού».