Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Κέρκυρα. Προχωρούν σχολικά έργα του δήμου

Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού και το σχολικό κέντρο (θέση Βραγκανιώτικα) του πρώην Δήμου Μελιτειέων  πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Νίκος Αναστασόπουλος   με υπηρεσιακούς παράγοντες, προκειμένου να ενημερωθεί για την  πρόοδο των εργασιών και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το σχολείο Βιρού αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2016, ενώ το σχολικό κέντρο στα Βραγκανιώτικα  μέχρι το 2ο τρίμηνο του 2017.