Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Κέρκυρα. Απόψε δημοτικό συμβούλιο με 47 θέματα

http://www.corfupress.com
Αναλυτικά, η πρόσκληση του Προέδρου του σωματος:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε τακτική (6η) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό στις 07 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :
1. Ανακοινώσεις.
2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (στα πλαίσια ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

3. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016 – 2017, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1-1/12-02-2016 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής : κ. Ι. Τσιριμιάγγος).
4. Λειτουργία βιολογικού Λιαπάδων Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών (Εισηγητής : κ. Θ.Μ. Μάστορας).
5. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως κατανομής 1η δόσης έτους 2016 για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ι. Τσιριμιάγγος).
6. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως προσθήκης της προσωνυμίας «Πολύκαρπος Βαγενάς» στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κέρκυρας Δ.Ε. Φαιάκων και της μετονομασίας του σε «Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Δήμου Φαιάκων – Πολύκαρπος Βαγενάς», κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1-4/12-02-2016 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής : κ. Ι. Τσιριμιάγγος).
7. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως προσθήκης της προσωνυμίας «Ανδρέας Κάλβος» στο Γυμνάσιο Αμφιπαγιτών Ν. Κέρκυρας και της μετονομασίας του σε «Γυμνάσιο Αμφιπαγιτών – Ανδρέας Κάλβος», κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1-5/12-02-2016 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής : κ. Ι. Τσιριμιάγγος).
8. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως εκκίνησης των διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2016 (Εισηγητής : κ. Α.Σ. Ασπιώτης).
9. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως εκκίνησης των διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμού για την πραγματοποίηση μυοκτονίας στο Δήμο Κέρκυρας περιόδου 2016 – 2017 (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
10. Λήψη Αποφάσεως περί αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «Ανέγερση 4ου Ενιαίου Λυκείου Κέρκυρας» με κωδικό ΟΠΣ 5000126 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
11. Λήψη Αποφάσεως περί αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «Σχολικό Κέντρο στα Βραγκανιώτικα Δ.Ε. Μελιτειέων Κέρκυρας» με κωδικό ΟΠΣ 5000176 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
12. Διοργάνωση διεθνούς φεστιβάλ και διαγωνισμού χορωδιών Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
13. Λήψη Αποφάσεως περί υποβολής αιτήματος του Δήμου Κέρκυρας για την πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα προγράμματα «Άθληση για όλους» περιόδου 2016 – 2017 (Εισηγητής : κ. Μ.Δ. Ράπτης).
14. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου στον κ. Χρήστο Μποζίκη του Γεωργίου λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
15. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου στην εταιρεία DUTY FREE HELLAS λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
16. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου στον κ. Ιωάννη Μπλέτα του Εμμανουήλ λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
17. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου στους κ.κ. Προκόπη και Νικόλαο Σαμοίλη λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
18. Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 20-556/23-10-2015 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως ανάκλησης χορηγηθεισών αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων, ως προς την περίπτωση του κ. ΜΟΣΧΑΤ ΙΩΣΗΦ του ΛΕΩΝΙΔΑ. Διόρθωση του ονόματός του (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
19. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στο Δήμο Κέρκυρας στον κ. GEORGIEV VALERI του TSVETANOV (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
20. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως εκτέλεσης του σκοπού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ» για το έτος 2015 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
21. Λήψη Αποφάσεως περί εκτέλεσης του σκοπού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΔΟΝΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΙΤΣΑ» για το έτος 2015 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
22. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως εκτέλεσης του σκοπού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΟΤΑΡΔΟΥ» για το έτος 2015 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
23. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως εκτέλεσης του σκοπού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ» για το έτος 2015 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
24. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως εκτέλεσης του σκοπού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΚΟΜΙΣΣΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΜΕΝΗ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ» για το έτος 2015 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
25. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-19/26-02-2016 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
26. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως έκδοσης εντάλματος λογιστικής τακτοποίησης (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
27. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως α) συμπληρωματικών συνδρομών σε «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και «DIMOSNET» και β) νέας συνδρομής στο site «Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ μ. Ε.Π.Ε» (Εισηγητής : Γ.Η. Παντελιός).
28. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις ΚΟΚ επ’ ονόματι κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΤΣΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και χρέωση μέρους της οφειλής στην κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
29. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους λόγω λανθασμένων καταχωρήσεων / χρεώσεων (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
30. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-1/12-02-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
31. Λήψη Αποφάσεως περί εκκίνησης των διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών αντικατάστασης λαμπτήρων και συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
32. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ – ΠΑΡΕΛΙΩΝ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
33. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΥΡΑ ΧΡΥΣΙΚΟΥ – ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
34. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ – ΠΑΡΕΛΙΩΝ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
35. Λήψη Αποφάσεως επί της ενστάσεως του αναδόχου κατά απόρριψης ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών στα πλαίσια του έργου «ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
36. Λήψη Αποφάσεως επί της ενστάσεως του αναδόχου κατά απόρριψης ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών για μη πληρωμή 9ου λογαριασμού στα πλαίσια του έργου «ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
37. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως τοποθέτησης δύο χάλκινων αγαλμάτων Σέρβων στρατιωτών στο Σέρβικο Μαυσωλείο στη νησίδα Βίδο, κατόπιν αιτήματος του Πρεσβευτή της Σερβίας στην Αθήνα (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
38. Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
39. Αντικατάσταση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
40. Αντικατάσταση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
41. Ορισμός ενός εκπρόσωπου του Δήμου Κέρκυρας και του αναπληρωτή του, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20 (ΦΕΚ 444 τ. Β’/99).
42. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση επιτροπής με την προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ».
43. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Β΄ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ. ΚΑ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ» Δήμου Κέρκυρας.
44. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση επιτροπής πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΙΑΚΩΝ – ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ – ΘΙΝΑΛΙΟΥ»
45. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους με τη διαδικασία της κληρώσεως για την παραλαβή μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης, προϋπολογισμού έως 5.869,40€, που θα εκτελεστούν στο Δήμο Κέρκυρας το έτος 2016.
46. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τη διαδικασία της κληρώσεως για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Δήμου Κέρκυρας.
47. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ».