Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Κέρκυρα. Στις 18 και 19 Μαΐου θα πληρωθούν 10 κατηγορίες προνοιακών

Από την Αντιδημαρχία Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι η πληρωμή των κάτωθι προνοιακών επιδομάτων :
 ∙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ
 ∙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝ
 ∙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
∙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ­ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 ∙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ­ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ 
για το Δίμηνο Μαρτίου­ Απριλίου 2016 θα ξεκινήσει την Τετάρτη 18/05/2016
 Η πληρωμή των κάτωθι προνοιακών επιδομάτων : 
∙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ
 ∙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΩΦΑΛΑΛΙΑΣ
 ∙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
∙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 
∙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
 για το Δίμηνο Μαρτίου­ Απριλίου 2016 θα ξεκινήσει την Πέμπτη 19/05/2016 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ