Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Κέρκυρα. Οι αποφάσεις του κατεπείγοντος Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης

Τα σκουπίδια κυριάρχησαν για άλλη μια φορά στη συνεδρίαση του Δ.Σ. ενώ εγκρίθηκε η πολυαναμενόμενη παραχώρηση αιγιαλού και παραλιών.
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με υπηρεσιακές αποφάσεις που παρέμεναν σε εκκρεμότητα ως αποτέλεσμα της διακοπής της προηγούμενης τακτικής συνεδρίασης του Δ. Σ. και ακολούθησαν οι εισηγήσεις για τα κατεπείγοντα θέματα της ημερησίας διάταξης.
Αποκομιδή σκουπιδιών
Το πρώτο θέμα, που παρουσιάστηκε εμβόλιμα και εγκρίθηκε, ήταν η δημοπράτηση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε περιοχές εκτός πόλης. Επίσης, με εισήγηση του αντιδημάρχου οικονομικών Η. Παντελιού ζητήθηκε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ώστε να εξασφαλιστεί το απαραίτητο κονδύλι για την ανανέωση των συμβολαίων ασφάλισης των οχημάτων αποκομιδής σκουπιδιών  του Δήμου. Σήμερα συνεδρίασε  η οικονομική επιτροπή του Δήμου για τη λύση του προβλήματος και τη διαπραγμάτευση με τον ασφαλιστικό πράκτορα.  Να σημειωθεί εδώ ότι εξαιτίας αυτής ακριβώς της παράλειψης, τα οχήματα αποκομιδής παραμένουν καθηλωμένα, οι κάδοι έχουν ξεχειλίσει, τα ημερομίσθια των υπαλλήλων της συλλογής σκουπιδιών τρέχουν και ο φόρτος εργασίας θα πολλαπλασιαστεί με την επανεκκίνηση των δρομολογίων με ποιος ξέρει ποια αποτελέσματα. Στο μέτωπο της ανάκτησης των στερεών αποβλήτων έγινε και τρίτη εισήγηση από τον αντιδήμαρχο τουρισμού, Β. Καββαδία. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε η έγκριση του Δ.Σ. για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΠΙΝ  στο έργο «Εγκαταστάσεις /δράσεις για την προώθηση της ανακύκλωσης αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Κέρκυρας» που προβλέπει τη δημιουργία «Πράσινου Σημείου» διαχωρισμού ανακυκλώσιμων ειδών στην οδό Αβραμίου στο ύψος του παλιού λοιμοκαθαρτηρίου. Πρόκειται για πιλοτική δράση με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού  σε σχέση με την ανακύκλωση και τη διερεύνηση τρόπων για τη σωστότερη και ποσοστιαία μεγαλύτερη ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων που αυτή τη στιγμή κυμαίνεται μόλις στο 5% του συνολικού όγκου των σκουπιδιών, όπως μας είπε ο κ. Καββαδίας.

Παραχώρηση παραλιών
Εγκρίθηκε από το Δ.Σ., επιτέλους και αφού προηγήθηκε η σχετική, πολυαναμενόμενη εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους ΟΤΑ, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των παραλιών για την άσκηση δραστηριοτήτων θαλασσίων μέσων αναψυχής, την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, την άσκηση δραστηριοτήτων καντινών και την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας σε όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Εργασίες στο Λαζαρέτο
Το επόμενο θέμα ήταν η έγκριση του Δ.Σ. για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΠΙΝ  στο έργο «Εργασίες Προσβασιμότητας και δράσεις ανάδειξης της ιστορικής νησίδας Λαζαρέτο». Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή πλωτής εξέδρας βαρέως τύπου και ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στο Μουσείο (πρώην λοιμοκαθαρτήριο), τη συντήρηση και ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου και τη διασφάλιση της καθαριότητας του χώρου. Προβλέπεται επίσης μελέτη της στατικής επάρκειας του τοίχου των εκτελέσεων, κατασκευή αναθηματικής στήλης για τους εκτελεσθέντες στο σημείο και δημιουργία συστήματος προστασίας της στήλης. Τέλος, προβλέπεται και «μουσειολογική μελέτη για το μουσείο-λοιμκαθαρτήριο του Λαζαρέτο. Το έργο στο Λαζαρέτο, όπως και το «Πράσινο Σημείο» εντάσσονται στο διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020. Στο πλαίσιο του προγράμματος  αυτού οι δύο χώρες υλοποιούν δράσεις που αφορούν αντίστοιχα θέματα ανάπτυξης και μέσα από τακτικές συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις ανταλλάσσουν πληροφορίες με σκοπό την ευρύτερη ανάπτυξη στην περιοχή.

Διεθνής Μαραθώνιος
Μετά από σχετική εισήγηση του δημάρχου Κ. Νικολούζου εγκρίθηκε η θέση «υπό την αιγίδα του Δήμου» τριημέρου πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων τον Οκτώβριο για τον Διεθνή Μαραθώνιο Κέρκυρας. Από την απόφαση δεν προκύπτει κανένα κόστος για τον Δήμο. Ο ιδιωτικός φορέας υλοποίησης (Action Hellas) του μαραθωνίου θα καταθέσει αίτηση μέχρι την 14η Μαΐου (εξ ου και το κατεπείγον) για τη διεκδίκηση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Erasmus+ Sports που χρηματοδοτεί αθλητικές δράσεις που αφορούν σε συμπράξεις συνεργασίας και διεξαγωγή μη κερδοσκοπικών ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων.

Χαρά Μαρτζούκου