Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού αντιμετωπίζει κάποιας μορφής αναπηρία

Πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ή το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, εκτιμάται ότι ζουν με μίας μορφής αναπηρία.
Από αυτούς, ποσοστό 2%-4% αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην μετακίνηση.
Όπως δείχνουν τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους έχουν ένα μέλος της οικογένειάς τους με αναπηρία. Δυστυχώς όμως, το 75% των ατόμων με σοβαρές αναπηρίες, δεν έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν πλήρως στην αγορά εργασίας της Ευρώπης, δεν έχουν ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, βρίσκονται στην κορυφή των ποσοστών ανεργίας και ζουν γενικά με πολύ χαμηλότερο εισόδημα.
Σύμφωνα με νέα Παγκόσμια Έρευνα για την Υγεία, περίπου 785 εκατομμύρια (15,6%) άνθρωποι, ηλικίας άνω των 15 ετών, ζουν σήμερα με αναπηρία, εκ των οποίων τα 110 εκατομμύρια, ποσοστό 2,2%, αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικές λειτουργικές δυσκολίες.

Το Global Burden of Disabilities, εκτιμά ότι τα 190 εκατομμύρια έχουν βαριά αναπηρία, η οποία προκύπτει από τετραπληγία, σοβαρή κατάθλιψη ή τύφλωση. Ο ίδιος Οργανισμός εκτιμά τα αντίστοιχα ποσοστά αναπηρίας σε παιδιά (ηλικίας 0-14 ετών), που υπολογίζονται στα 95 εκατομμύρια (5,1%), εκ των οποίων τα 13 εκατομμύρια έχουν αναπηρία βαριάς μορφής (0,7%).
Ο αριθμός των Ατόμων με Αναπηρία, ολοένα και αυξάνεται. Αυτό σύμφωνα με τους επιστήμονες, οφείλεται αρχικά στη «γήρανση» του πληθυσμού καθώς, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια αναπηρία. Επιπροσθέτως όμως, στην μεγάλη αύξηση των αναπηριών σε παγκόσμιο επίπεδο συμβάλλουν οι χρόνιες παθήσεις οι οποίες σχετίζονται με την αναπηρία, όπως είναι ο διαβήτης, τα καρδιαγγειακά προβλήματα, αλλά και οι ψυχικές ασθένειες.
Οι χρόνιες παθήσεις εκτιμάται ότι αποτελούν το 66,5% του συνολικού χρόνου που αναλογεί στα χρόνια με αναπηρία, σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα πρότυπα της αναπηρίας σε μία συγκεκριμένη χώρα, επηρεάζονται από την εξέλιξη των συνθηκών υγείας και τις τάσεις στον τομέα του περιβάλλοντος αλλά και παράγοντες όπως τα τροχαία ατυχήματα, οι φυσικές καταστροφές, οι πολεμικές συγκρούσεις, η διατροφή και η χρήση ουσιών.