Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Κέρκυρα. Πρόσληψη προσωπικού για τις δημοτικές κατασκηνώσεις στο Βίδο 2016

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαεννέα (19) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαεννέα (19) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (02) μηνών (Ιούλιο και Αύγουστο) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον αφορά τη λειτουργία του προγράμματος των Δημοτικών Κατασκηνώσεων και Δημιουργικής Απασχόλησης στη νησίδα ΒΙΔΟ του Δήμου Κέρκυρας και συγκεκριμένα των εξής, ανά κατηγορία εκπαιδεύσεως και ειδικότητας, ατόμων:
· Ένας (01) Ιατρός (παιδίατρος ή παθολόγος & ελλείψει αυτών των ειδικοτήτων, απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος),
· Τρεις (03) Νοσηλευτές (ΤΕ Νοσηλευτών & ελλείψει αυτών ΔΕ Νοσηλευτών),
· Δύο (02) Γυμναστές (ΠΕ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού),
· Ένας (01) /μία ναυαγοσώστης/στρια (ΠΕ & ελλείψει ΤΕ & ελλείψει αυτών ΔΕ),
· Δύο (02) Αισθητικής Αγωγής (ΠΕ Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών),
· Δύο (02) Μάγειρες (ΔΕ Μαγείρων & ελλείψει ΥΕ),
· Δύο (02) Βοηθοί Μαγείρων (ΥΕ Βοηθών Μαγείρων),
· Τρείς (03) Φύλακες (ΥΕ Φυλάκων),
· Τρείς (03) Εργάτες / τριες Καθαριότητας (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, Μαράσλειο Μέγαρο (1ος όροφος) Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α, από Παρασκευή 24/6/2016 έως και Πέμπτη 30/6/2016.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 2661362774 - 775.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα αναζητήσουν στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας (www.corfu.gr).

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας
Κωνσταντίνος Νικολούζος