Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Οι νέες καλλιέργειες δεν μπορούν «να τα βγάλουν πέρα» με την κλιματική αλλαγή

Σε ένα θερμότερο περιβάλλον, το χρονικό διάστημα που απαιτείται μεταξύ της φύτευσης και της συγκομιδής μειώνεται και αυτό είναι κάτι που πιθανότα θα επηρεάσει τις αποδόσεις των νέων ποικιλιών που δεν θα έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.
Εάν δεν ληφθούν μέτρα για την επιτάχυνση της εισαγωγής νέων ποικιλιών, οι αποδόσεις των καλλιεργειών ανά τον κόσμο θα σημειώσουν μεγάλη πτώση μέσα στην επόμενη δεκαετία.
Νέα μελέτη αναφέρει ότι οι θερμοκρασίες αυξάνονται γρηγορότερα από την ανάπτυξη της καλλιέργειας ποικιλιών που μπορούν να αντεπεξέλθουν σε έναν θερμότερο κόσμο.

Στην Αφρική, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μπορεί να χρειαστούν 10-30 χρόνια προκειμένου οι αγρότες να μπορέσουν να αναπτύξουν μια νέα ποικιλία αραβοσίτου.
Από τη στιγμή που οι νέες καλλιέργειες φυτεύονται όμως, αντιμετωπίζουν ένα πιο ζεστό περιβάλλον από αυτό που αναπτύχθηκαν.
Οι επιστήμονες της νέας μελέτης, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature που αφορά την κλιματική αλλαγή, εξέτασαν τις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας στη «διάρκεια των καλλιεργειών», δηλαδή το χρονικό διάστημα που απαιτείται μεταξύ της φύτευσης και της συγκομιδής.
Διαπίστωσαν ότι σε ένα θερμότερο περιβάλλον η «διάρκεια» των καλλιεργειών θα είναι συντομότερη άρα οι ποικιλίες θα έχουν λιγότερο χρόνο για να αναπτυχθούν και έτσι οι αποδόσεις τους μπορεί να επηρεαστούν.