Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), 1,7 εκατομμύρια άτομα ηλικίας κάτω των 75 πέθανε το 2013. Μεταξύ αυτών, περίπου 577.500 θάνατοι (το 33,7% του συνόλου), θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως πρόωροι, καθώς θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, με δεδομένη την ιατρική γνώση και την τεχνολογία. Τα εμφράγματα (184.800 θάνατοι) και τα εγκεφαλικά επεισόδια (σχεδόν 94.000 θάνατοι) αντιπροσώπευαν μαζί σχεδόν το μισό (48%) των θανάτων που θα μπορούσαν να αποφευχθούν σε ηλικίες κάτω των 75 ετών.

Σχετική έκθεση δημοσίευσε η Eurostat παρουσιάζοντας τους θανάτους που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί μέσω της βέλτιστης φροντίδας υγείας δηλαδή, αν είχε υπάρξει έγκαιρη και αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη στην χώρα.
Ο δείκτης αυτός προορίζεται για χρήση σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο αξιολόγησης της απόδοσης των συστημάτων υγείας. Η αξιολόγηση της απόδοσης στα συστήματα υγείας αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην ΕΕ. Ενώ ο δείκτης αποφεύξιμης θνησιμότητας δεν προορίζεται ως οριστική ή μοναδική μέτρηση ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη μέλη, παρέχει κάποια ένδειξη της ποιότητας και της απόδοσης των πολιτικών υγείας σε κάθε χώρα.
Μεγαλύτερα ποσοστά
Τα ποσοστά θανάτων που θα μπορούσαν να αποφευχθούν μέσω της βέλτιστης ιατρικής περίθαλψης, διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, των οποίων ο μέσος όρος αποφεύξιμων θανάτων φτάνει το 33,7%.
Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (49,4%) και τη Λετονία (48,5%), με τρίτη τη Λιθουανία (45,4%) και τέταρτη τη Σλοβακία (44,6%).
Τα χαμηλότερα ποσοστά κάτω από 30% διαπιστώθηκαν στη Γαλλία (23,8%), ενώ ακολουθεί η Δανία (27,1%), το Βέλγιο (27,5%) και η Ολλανδία (29,1%).
Στο μέσο όρο βρίσκεται το Λουξεμβούργο, ενώ την αμέσως προηγούμενη καλύτερη θέση κατέχει η Κύπρος με 33,2%. Η Ελλάδα διατηρεί τη 19η θέση με ποσοστό 37,1%.
Το ένα τρίτο καρδιακές παθήσεις
Στην ΕΕ το 2013, τα εμφράγματα ευθύνονταν για 184.800 θανάτους ή το 32% του συνόλου των θανάτων που μπορούν να αποφευχθούν σε άτομα ηλικίας κάτω των 75. Ακολούθησαν τα εγκεφαλικά επεισόδια (93.900 θάνατοι ή 16%), ο καρκίνος του ορθού (67.000 ή 12%), του μαστού (50.800 ή 9%), υπέρταση (28.700 ή 5%) και πνευμονία (24.100 ή 4%).
http://healthmag.gr