Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Τι θα περιέχει μεταξύ άλλων ο νέος Καλλικράτης

Την κατάργηση του δημαρχοκεντρικού χαρακτήρα που κυριαρχεί σήμερα στην Αυτοδιοίκηση επιδιώκει με σειρά διατάξεων που θα περιέχει ο νέος κώδικας αναθεώρησης του Καλλικράτη το ΥΠΕΣΔΑ, σύμφωνα με τα όσα είπε ο νομικός σύμβουλος της ΚΕΔΕ κ. Πάνος Ζυγούρης στο Δ.Σ.
Μαζί με την απλή αναλογική, αρκετές άλλες διατάξεις θα δίνουν σημαντικότερο ρόλο στη αντιπολίτευση με στόχο και αυτή να συμμετέχει ενεργά στην διοίκηση του δήμου και να εγκαταλείψει τον καταγγελτικό της ρόλο.
Την ενδοδημοτική αποκέντρωση θα συμπληρώνει σειρά διατάξεων για τον κοινωνικό έλεγχο με ενίσχυση θεσμών όπως της λογοδοσίας κλπ.

Παράλληλα το Υπουργείο κινείται στην κατεύθυνση κατάργησης των διοικητικών ελέγχων που ανέρχονται σήμερα στους 13. Σαφώς στο νέο νόμο θα περιλαμβάνεται η πλήρης κατάργηση των ελέγχων που ασκούν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις και στην καθιέρωση ενός ενισχυμένου ενδοδημοτικού ελέγχου.
Στην ίδια κατεύθυνση θα περιοριστεί και ο πειθαρχικός έλεγχος των αιρετών με σαφή προσανατολισμό, μόνο τα βαριά αδικήματα να οδηγούν στις πειθαρχικές κυρώσεις, όπως και ο ενδοδιοικητικός έλεγχος θα περιοριστεί στο ελάχιστο έτσι ώστε οι υποθέσεις να λύνονται στα δικαστήρια.
Μιλώντας ο κ. Ζυγούρης για τις απόψεις που επικρατούν στην επιτροπή όπου συμμετέχει από πλευράς ΚΕΔΕ, επεσήμανε ότι είναι σαφές από τον ΓΓ του ΥΠΕΣΔΑ κ. Πουλάκη ότι δεν πάμε για μια απλή διόρθωση, αλλά για πλήρη – ριζική αναμόρφωση του Καλλικράτη.
Ο κ. Ζυγούρης ζήτησε την έγκριση των θέσεων που πρέπει να μεταφέρει στην επιτροπή εκ μέρους της ΚΕΔΕ.
Είπε ότι διαφωνεί με τις προθέσεις του Υπουργείου να μην γίνει σαφής καταγραφή – απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων, Περιφερειών και Κράτους, και να περιοριστεί σε μια γενίκευση των αρμοδιοτήτων με γενικές αρχές σκοπούς κλπ.
Ο κ. Ζυγούρης επιμένει ότι πρέπει να γίνει απαρίθμηση καθώς, αλλιώς θα υπάρξουν ασάφειες που θα οδηγήσουν σε ερμηνείες από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με αποτέλεσμα να υπάρξει δυσκολία και νέα εμπόδια στην έγκριση δαπανών.
Εδώ το Υπουργείο μάλλον έχει ανιχνεύσει την τεράστια δυσκολία, αλλά και την διελκυστίνδα που υπάρχει μεταξύ Δημάρχων και Περιφερειαρχών και ίσως προσανατολίζεται στο να παραπέμψει στις καλένδες το ζήτημα. Το Υπουργείο μιλάει για την αρχή της εγγύτητας, αλλά και της αποτελεσματικότητας και όχι της επικουρικότητας.
Αλλο ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που εισάγεται με τον νέο νόμο, είναι τα διακριτά μοντέλα ΟΤΑ ανάλογα με τα μεγέθη τους και τις ιδιομορφίες τους με διαφορετικές διατάξεις. Είναι σίγουρο ότι νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι θα ακολουθούν διαφορετικές διαδικασίες όπως και ότι θα εισαχθεί ο θεσμός της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης.
Τέλος θα εισαχθούν διατάξεις διαδημοτικής, διαπεριφερειακής και διαβαθμιδικής συνεργασίας, κάτι το οποίο επιχειρήθηκε εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά δεν επιτεύχθηκε καθώς όπως διαπιστώνει το ΥΠΕΣΔΑ δεν υπάρχει η αυτή η κουλτούρα στους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης. Προφανώς το Υπουργείο σκοπεύει να δώσει ισχυρά κίνητρα σ΄αυτόν τον τομέα.
http://www.myota.gr