Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Αυτοί είναι οι φόροι για το 2017

Μεγάλη αύξηση στα φορολογικά έσοδα αναμένονται τον επόμενο χρόνο, καθώς στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού αναφέρεται πως αναμένονται περισσότερα έσοδα κατά 1,464 δισ. ευρώ από την έμμεση φορολογία, ενώ για την άμεση φορολογία το ποσό ανέρχεται στα 1,835 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα από άμεσους φόρους αναμένεται να διαμορφωθούν στα 20,356 δισ. ευρώ από 19,985 δισ. ευρώ φέτος (αύξηση 371 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα από έμμεσους φόρους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 26,268 δισ. ευρώ έναντι 24,804 δισ. ευρώ φέτος (αύξηση 1,464 δισ. ευρώ).

Έτσι η συνολική αύξηση των εσόδων από την άμεση και την έμμεση φορολογία αναμένεται να διαμορφωθεί στα 1,835 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη Ναυτεμπορική, η αύξηση των φορολογικών εσόδων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα νέα μέτρα που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς.

Από το σύνολο των παρεμβάσεων, συνολικού ύψους 3,978 δισ. ευρώ, προβλέπονται:


  • 988 εκατ. ευρώ από την αναμόρφωση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος
  • 736 εκατ. ευρώ από την αύξηση του ΦΠΑ από το 23% και στο 24%
  • 30 εκατ. ευρώ από την αναμόρφωση της φορολογίας οχημάτων
  • 91 εκατ. ευρώ από την αναμόρφωση στη φορολογία των εταιρικών αυτοκινήτων
  • 422 εκατ. ευρώ από την αναμόρφωση του ειδικού  φόρου κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων
  • 19,3 εκατ. ευρώ από την αναμόρφωση της φορολογίας στα επενδυτικά οχήματα
  • 25 εκατ. ευρώ από το τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση
  • 54,2 εκατ. ευρώ από το τέλος συνδρομητών στη σταθερή τηλεφωνία
  • 142 εκατ ευρώ από την αύξηση του φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα
  • 62  εκατ. ευρώ από τον φόρο στον καφέ
 http://www.nooz.gr