Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Οι νευρώνες της μύγας «κλειδί» στην κατανόηση των ψυχικών νοσημάτων

Νέα έρευνα που αφορά στην αφαίρεση και την ανάλυση των μεμονωμένων νευρώνων στα έμβρυα της μεσογειακής μύγας των φρούτων (Drosophila) δίνει νέα δεδομένα που σχετίζονται με τις αιτίες των ψυχικών ασθενειών, όπως η διπολική διαταραχή. Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν χθες στο Scientific Reports από μια ομάδα επιστημόνων από την Ιατρική και Οδοντιατρική σχολή του πανεπιστημίου του Plymouth και τη Σχολή Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Bangor. 
 Η ερευνητική ομάδα εντόπισε νευρώνες από ζωντανά έμβρυα μεσογειακής μύγας των φρούτων, προκειμένου να αποκτήσει εικόνα για το μηχανισμό ελέγχου στην έκφραση των γονιδίων στην ανάπτυξη των δικτύων των νευρώνων. Ένας νευρώνας είναι ένα κύτταρο που επεξεργάζεται και μεταδίδει πληροφορίες μέσω ηλεκτρικών και χημικών σημάτων στον εγκέφαλο. 

Ένα από τα γονίδια που ταυτοποιήθηκε κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη που επεξεργάζεται το RNA που ονομάζεται B52. Μια απώλεια της Β52 αυξάνει την ανάπτυξη των διακλαδώσεων του νευρωνικού άξονα, τα μακρά τμήματα ενός νευρώνα που άγουν τα ηλεκτρικά σήματα. Η B52 είναι επίσης σημαντική για την σύνθεση της ακετυλοχολίνης, ενός πολύ μικρού μορίου το οποίο δρα ως αγγελιοφόρος μεταξύ των νευρώνων. 
 Η κατασκευή των εγκεφάλων σε ανθρώπους και μύγες είναι πολύ παρόμοια και το 70 % όλων των γονιδίων που εκφράζονται σε εγκεφάλους μύγας μπορεί επίσης να βρεθεί σε ανθρώπινους εγκεφάλους. Σήμερα οι μεσογειακές μύγες των φρούτων χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των μοριακών αιτίων των περίπλοκων προβλημάτων ανθρώπινης συμπεριφοράς όπως άγχος, επιθετικότητα, αλκοόλ και τοξικομανία. Στον άνθρωπο, η ομόλογη πρωτεΐνη της Β52, λέγεται SRSF5. Διαταραχές στην SRSF5 και στην παραγωγή ακετυλοχολίνης έχουν εντοπιστεί στους εγκεφάλους ατόμων με διπολική διαταραχή, υποδεικνύοντας μια σύνδεση μεταξύ της αντίστοιχης της Β52 και της ακετυλοχολίνης μπορεί επίσης να υπάρχει σε ανθρώπινους εγκεφάλους και ότι η διαταραχή αυτή της σύνδεσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ψυχιατρικά νοσήματα. 
Αυτή η μελέτη δείχνει για πρώτη φορά ότι οι μελέτες πάνω στη μεσογειακή μύγα, μπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερη κατανόηση των αιτίων σύνθετων ψυχικών προβλημάτων σε ανθρώπους. Με την ολοένα και μεγαλύτερη κατανόηση και εμβάθυνση των αιτιών αυτών ελπίζεται ότι μπορεί να αναπτυχθούν φαρμακευτικές θεραπείες για τον περιορισμό ή την ανάσχεση της εξέλιξης των διανοητικών νοσημάτων, όπως η διπολική διαταραχή.
http://www.life2day.gr