Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Κέρκυρα. Εκδηλώσεις για την ενίσχυση της Εταιρείας Προστασίας Ζώων

Το Σάββατο, 19 Νοεμβρίου, και Κυριακή, 20 Νοεμβρίου, ώρες 12-14,στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Κερκυραϊκής Εταιρείας Προστασίας Ζώων (ΚΕΠΖ)
στο ΠΕΝΤΟΦΑΝΑΡΟ / ΛΙΣΤΟΝ, ο Μίκυ και η Μίνι Μάους θα φτιάξουν για τα παιδιά μπαλόνια, με 1 ευρώ το καθένα, για την ενίσχυση του κυνοκομείου της ΚΕΠΖ.
Στη εκδήλωση ευγενώς προσφερόμενοι θα μας βοηθήσουν μέλη του ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ.