Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Δήμος Κέρκυρας. Απάντηση του Δημάρχου στη ΔΗ.ΚΕ.Μ. για το κυκλοφοριακό

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας, Κώστας Νικολούζος, απαντώντας στη χθεσινή ανακοίνωση της παράταξης  ΔΗ.ΚΕ.Μ   του  Τεχνικού Επιμελητηρίου για το θέμα της πρότασης της παράταξης για το κυκλοφοριακό, δήλωσε τα εξής:
«Ως  Δήμαρχος  δεν εμπλέκομαι   στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου και, είναι αυτονόητο ότι  θα συνεργαστώ με όποιον εκλεγεί. Πολύ περισσότερο, δεν πριμοδοτώ οποιαδήποτε υποψήφια παράταξη.  Άλλωστε δεν είμαι εγώ αυτός που δημιούργησε το θέμα. Έχω, όμως, υποχρέωση να περιφρουρώ και να προφυλάσσω τη λειτουργία του Δήμου.
Οι θέσεις της συγκεκριμένης παράταξης για το κυκλοφοριακό αποτελούν περίληψη  της έκθεσης που η Τεχνική Υπηρεσία έχει υποβάλει στο Δήμο, όπως προκύπτει από την αντιπαραβολή των δυο κειμένων. Η έκθεση αυτή αποτελεί εσωτερικό κείμενο και δεν έχει δημοσιοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση  δεν πρόκειται για απλές ιδέες και απόψεις αλλά για συγκεκριμένη εργασία που εκπονήθηκε κατόπιν εντολής και  έχει κατατεθεί στο Δήμο για τις απαραίτητες διαδικασίες. Ως εκ τούτου,  είμαστε υποχρεωμένοι να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τις οικειοποιήθηκε η συγκεκριμένη παράταξη».