Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Κέρκυρα. Οδοποιία και πεζοδρόμια στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017

Ο δήμος έχει ετοιμάσει το Τεχνικό Πρόγραμμα για τη νέα χρονιά, η δημοτική εκτελεστική επιτροπή το ενέκρινε και την ερχόμενη Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου πρόκειται να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να οριστικοποιηθεί.
Επί της ουσίας το Τεχνικό Πρόγραμμα αφορά κυρίως έργα συντήρησης δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας, καθώς και πεζοδρομήσεις και ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 1.955.050 €. Δηλαδή αυξημένος κατά 600 χιλ € σε σχέση με πέρυσι, όπως ενημερώνει ο Νίκος Αναστασόπουλος, αντιδήμαρχος Τ.Υ. με τον οποίο μίλησε η «Κ.Σ.».
Μεταξύ των έργων συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή πεζοδρομίου στη  Δονάτου  Δημουλίτσα, δηλαδή του δρόμου που οδηγεί από το νέο σταθμό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ προς την πόλη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων του Σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2017 όπως διαμορφώθηκε, ανέρχεται σε 2.171.750,00, εκ των οποίων από ΣΑΤΑ  1.955.050 €, ποσόν το οποίο όπως προαναφέρθηκε θα «πέσει» στην βελτίωση των δημοτικών δρόμων, στην κατασκευή πεζοδρομίων και την αγροτική οδοποιία, ενώ  ποσόν ύψους 216.700 € αφορούν τη ΣΑΤΑ Σχολείων και θα χρησιμοποιηθούν ισομερώς για τις καλύψεις μικρών έργων στα Σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του νησιού.
Η κατανομή ανά δημοτική ενότητα:
1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΘΙΝΑΛΙΩΝ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 115.000€
2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΘΙΝΑΛΙΩΝ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 75.000 €
3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΘΙΝΑΛΙΩΝ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 41.000€
4 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΘΙΝΑΛΙΩΝ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 50.000 €
5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΘΥΝΑΛΙΩΝ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 23.140,42€
6 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ & ΦΑΙΑΚΩΝ 105.000 €
7 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ & ΦΑΙΑΚΩΝ 290.000 €
8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ & ΦΑΙΑΚΩΝ 39.160,21€
9 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ & ΦΑΙΑΚΩΝ 50.000 €
10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ & ΦΑΙΑΚΩΝ 15.000€
11 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 105.000€
12 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 190.000 €
13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 15.000€
14 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 40.000€
15 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 7.486,76 €
16 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΚΟΡΡΙΣΙΩΝ, ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 165.000€
17 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΚΟΡΡΙΣΙΩΝ, ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 128.734,26€
18 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΚΟΡΡΙΣΙΩΝ, ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 15.000€
19 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΚΟΡΡΙΣΙΩΝ, ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 60.000€
20 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΚΟΡΡΙΣΙΩΝ, ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 25.528,35 €
21 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 70.000 €
22 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 25.000,00 ΣΑΤΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ, ΟΘΩΝΩΝ, ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ €
23 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 20.000 €
24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 15.000 €
25 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 108.350 €
26 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 108.350 €
27 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 200.000 €
28 ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ 50.000 €
29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 20.000 €.