Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Κέρκυρα. Μικρής κλίμακας ανακαίνιση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Νοσοκομείο

Ολοκληρώθηκε στις 18/12, η αντικατάσταση του δαπέδου του χώρου της αιμοκάθαρσης του Νοσοκομείου Κέρκυρας.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της διοίκησης, «η αντικατάσταση του παλαιού πλήρως φθαρμένου δάπεδου, ήταν μια απαίτηση από διετίας των αιμοκαθαιρόμενων και των εργαζομένων στο χώρο.
Το έργο έγινε με ιδίους πόρους του Νοσοκομείου και η τοποθέτηση ολοκληρώθηκε μόλις σε 2 ημέρες, καθώς βασικό ζητούμενο ήταν να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ταυτόχρονα με την αντικατάσταση του δαπέδου,
α) με δωρεά συμπολίτη μας τοποθετήθηκαν δυο μεγάλες μονάδες ψύξης/θέρμανσης (ντουλάπες), ώστε να σταματήσει το πρόβλημα στο χώρο που δεν είχε επαρκή κάλυψη από τον ήδη υπάρχοντα κλιματισμό του Νοσοκομείου και
β) διαχωρίστηκε (επίσης με δεύτερη δωρεά συμπολίτη μας) ο χώρος της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού από το χώρο των γραφείων των ιατρών, ούτως ώστε να μην εισέρχονται εξωτερικοί ασθενείς στο χώρο της αιμοκάθαρσης, διαφυλάσσοντας την ιδιωτικότητα και την ηρεμία των αιμοκαθαιρόμενων».