Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Κέρκυρα. Προσελήφθη ΩΡΛ στο Νοσοκομείο Κέρκυρας

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρας προχώρησε στην πρόσληψη ακόμα μιας επικουρικού ιατρού ειδικότητας ΩΡΛ, από τις οκτώ νέες θέσεις επικουρικών ιατρών που άνοιξαν μετά τον Σεπτέμβριο του 2016, στο πλαίσιο της αύξησης θέσεων επικουρικών ιατρών κατά 57%.
Με την πρόσληψη αυτή επιτυγχάνεται η πλήρης εφημεριακή κάλυψη της ΩΡΛ κλινικής για το σύνολο κάθε μήνα και παύει να υπάρχει κενό, το οποίο μέχρι σήμερα οδηγούσε για δέκα 10 ημερολογιακές ημέρες κάθε μήνα, ασθενείς που προσέρχονταν κατά την εφημερία ως επείγοντα περιστατικά για ωτορινολαρρυγγολογικής θέματα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Ν/μειο και να απευθύνονται αναγκαστικά σε ιδιώτες ιατρούς.
Με την πρόσληψη αυτή βελτιώνεται ταυτόχρονα η πρωινή κάλυψη με ιατρούς της κλινικής και η μείωση των χρόνων αναμονής για ραντεβού στα τακτικά ιατρεία.