Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Κέρκυρα. Η ημερήσια διάταξη της αυριανής, 2ης τακτικής Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΚέρκυραςΈχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε τακτική (2η) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, στις 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :


1.                   Ανακοινώσεις.
2.                   Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου  (στα πλαίσια ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3.                   Ο πρωτογενής τομέας στην Κέρκυρα (Εισηγητής : κ. Β. Αρμενιάκος).
4.                   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Έργα Περιβάλλοντος και εξωραϊσμού Δ.Ε. Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
5.                   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εξωραϊσμός αυλής Δημοτικού Σχολείου Κανονίου (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
6.                   Έγκριση χορηγήσεως 2ης  παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
7.                   Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Επισκευή στέγης κοινοτικού γραφείου Πέλεκα» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
8.                   Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Επισκευή Αγωγού ομβρίων Κάτω Γαρούνα Δ.Ε. Αχιλλείων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
9.                   Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση επισκευή Δημοτικών κτιρίων Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
10.               Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
11.               Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ασφαλείας καταφυγίου τουριστικών σκαφών Μπενιτσών (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
12.               Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του «Έργα συμπλήρωσης αποχετευτικών δικτύων Λευκίμμης» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
13.               Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αθλητικές εγκαταστάσεις στο γήπεδο Άνω Κορακιάνας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
14.               Εγγραφή του Δήμου Κέρκυρας στο «Σύνδεσμο Ιστορικών  Πόλεων» (The League of Historical Cities) (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
15.               Αναγνώριση κύριας δημοτικής οδού που συνδέει την Επαρχιακή οδό με αρ. 17 Ρόδας Σιδαρίου με τον οικισμό Αστρακερής Δ.Ε. Εσπερίων Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
16.               Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-11/20-01-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποιήσεως του ύψους και του τρόπου είσπραξης του τέλους έκδοσης των αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
17.               Α) Διαγραφή προστίμων από χρηματικούς καταλόγους σε εφαρμογή του Ν. 4257/2014 επ’ ονόματι 1) ΛΟΥΜΠΟΣ Λ. & ΣΙΑ Ο.Ε. και 2) ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Ε., Β) διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους τελών παρεπιδημούντων παρελθόντων ετών επ’ ονόματι κ. Ιωάννας Τρύφωνα του Πέτρου, Γ) διαγραφή ποσού από τον χρηματικό κατάλογο 17/2016 που αφορά πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2015 κ. Αναστασίας Βείζη του Σωκράτη Δ) διαγραφή ποσού από τον χρηματικό κατάλογο 4265/2016 επ΄ ονόματι κ. Αφροδίτης Μηλιώτη (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
18.               Μαθητεία – Πρακτική άσκηση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
19.               Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων δημοτικού σταδίου Λευκίμμης Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).  
20.               Έγκριση αναγόρευσης της Α.Ε. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, ως επίτιμου Δημότη Κέρκυρας, απονομής του Χρυσού  Μεταλλίου της Κερκυραϊκής Αξιοσύνης  και καλλιτεχνικού διπλώματος (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
21.               Έγκριση σύναψης Πρωτοκόλλου Φιλίας και Συνεργασίας Δήμου Κέρκυρας  και Δήμου Πάρμα Ιταλίας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
22.               Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση International Fair of Tourism (ITF) του Βελιγραδίου έτους 2017, της μετάβασης αντιπροσωπείας και της διαθέσεως των σχετικών πιστώσεων (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
23.               Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση MITT (Moscow International Travel & Tourism Exhibition) της Μόσχας έτους 2017, της μετάβασης αντιπροσωπείας και της διαθέσεως των σχετικών πιστώσεων (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
24.               Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΙTB (Internationale TourismusBorse Berlin) του Βερολίνου έτους 2017, της μετάβασης αντιπροσωπείας και της διαθέσεως των σχετικών πιστώσεων (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
25.               Επιχορήγηση ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ για τη διοργάνωση διεθνούς ημιμαραθωνίου αγώνα δρόμου (Εισηγητής : κ. Μ.Δ. Ράπτης).
26.               Δωρεάν προληπτική ιατρική από το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ υπό την αιγίδα του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
27.               Έγκριση σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (1/1) με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)  5002645 (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
28.               Βεβαίωση ότι όλες οι εγκαταστάσεις υδροδότησης, οι γεωτρήσεις και οι δεξαμενές του ενιαίου Δήμου Κέρκυρας, από τη δημιουργία της ενιαίας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κέρκυρας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) ανήκουν στην Επιχείρηση (Εισηγητής : κ. Α. Φαϊτάς).
29.               Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση ΙΟΝ 39 «Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για την ολοκλήρωση διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
30.               Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την «Μεταφορά απορριμμάτων από τις Δημοτικές Ενότητες Κορισσίων και Λευκιμμαίων στο ΧΥΤΑ» (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
31.               Επιβολή προστίμου στους κ.κ. 1) Σπυρίδωνα Μάζη του Μιχαήλ, 2)  Χριστίνα Αργυροκαστρίτη του Παντελεήμονα, 3)  Εταιρεία EΛΤΑ A.E., 4) Εταιρεία AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 5) κ. Ιωάννη – Βικέντιο Γροπέτη του Πασχάλη, 6) Μαρία Τράκα του Ευσταθίου, 7)  Ιωάννη Λάσκαρη του Στεφάνου, 8) Ιωάννη Μπότση του Αναστασίου, 9)  NORTHWEST WHEELS ΚΟΥΤΑΣ Γ. Ε.Ε., 10)  JIANG ZHIQUN του QIU TAO, 11) Γιώργο Νικόλα του Περικλή, λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
32.               Εξέταση αιτήματος κ. Σωτηρίου Σπιτιέρη του Σπυρίδωνος περί χορηγήσεως  Άδειας Κυκλοφορίας Ζωήλατου Οχήματος στον Δήμο Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 14119/22-04-2002 απόφαση  Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
33.               Ορισμός μελών επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Μελέτη/Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την πόλη της Κέρκυρας» στο πλαίσιο του Ε.Π Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014 - 2020 (κωδ. ΟΠΣ 5003057) (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
34.               Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΝΤΟΦΑΝΑΡΟ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ». Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τη διαδικασία της κληρώσεως για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή.
35.               Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση περιοχής  Ιονίου Βουλής παλιάς πόλης Κέρκυρας». Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τη διαδικασία της κληρώσεως για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή.
36.               Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του, προκειμένου να εκπροσωπηθεί ο Δήμος Κέρκυρας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
37.               Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για το έτος 2017.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΛΛΗΣ