Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Δήμος Κέρκυρας. Δελτίο Τύπου για Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης - ΚΕΑ
Στα πλαίσια της πανελλαδικής εφαρμογής του Προγράμματος ‘’Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ‘’ ΚΕΑ σας γνωρίζουμε ότι το κοινό θα εξηπυρετείται καθημερινά από 8.00 μέχρι 14.00 ως εξής:
1.Από τα ΚΕΠ της Δ.Ε. Κερκυραίων, Αγίου Γεωργίου, Αχιλλείων, Εσπερίων, Θιναλίου, Κασσωπαίων, Κορισσίων, Λευκιμμσίων, Μελιτειέων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων και Φαιάκων.
2.Από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου με δύο πιστοποιημένους υπαλλήλους  και έναν σύνδεσμο επικοινωνίας με το Υπουργείο Εργασίας
3.Από τη Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων κσι  Θιναλίου από ένα πιστοποιημένο υπάλληλο και
4.Από τη Δ.Ε. Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων από ένα πιστοποιημένο υπάλληλο.
Για την υποβολή των αιτήσεων τα απαραίτητα στοιχεία-δικαιολογητικά που πρέπει να έχει μαζί του ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι:
1.ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού (ενήλικες και ανήλικες)
2.Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού και όσων ανηλίκων διαθέτουν ΑΦΜ
3.Αριθμό λογαριασμού Τραπέζης (ΙΒΑΝ) του αιτούντα (είτε είναι κύριος δικαιούχος του λογαριασμού είτε συνδικαιούχος)
4.Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)
5.Οικονομικά στοιχεία (πχ. Ε1, εκκαθαριστικό, εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ κ.α.)
6.Εάν διαθέτετε κάρτα ανεργίας, την κάρτα ανεργίας θεωρημένη
7.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Ο Αντιδήμαρχος
Ανδρέας Σκούπουρας