Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Κέρκυρα. Απάντηση Σκούπουρα στο σύλλογο κοινωνιολόγων

http://www.kerkyrasimera.gr
Στην καταγγελία του συλλόγου κοινωνιολόγων Κέρκυρας  απαντάει ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ανδρέας Σκούπουρας όπου εξηγεί για ποιο λόγο δεν μπορεί να εξασφαλίσει μια θέση κοινωνιολόγου στο Κέντρο Κοινότητας.
Ξεκαθαρίζει όμως ότι εξασφαλίζει δυο θέσεις κοινωνιολόγων στο ένα από τα δυο κοινωνικά συσσίτια που διαχειρίζεται το ΚΟΙΣΠΕ, καθώς και στο Κέντρο Αστέγων που διαχειρίζεται η Equal Society.
Η απάντηση Σκούπουρα
Είμαι υποχρεωμένος , μετά τις ανακρίβειες και προσβλητικές εκφράσεις ,που περιλαμβάνονται στο από 23 και 24 Φεβρουαρίου  δημοσίευμα  του Παραρτήματος Κέρκυρας του Συλλόγου  Ελλήνων Κοινωνιολόγων ,σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη δύο Κοινωνικών για τη Λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και όχι ενός κοινωνικού λειτουργού και ενός κοινωνιολόγου, όπως ζήτησε ο εν λόγω Σύλλογος ,για την αποκατάστασης της αλήθειας ,να υπογραμμίσω τα ακόλουθα:

          1)Η  με αριθμ 2245 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την ένταξη του Δήμου στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας εκδόθηκε στις 15/12/2016  και οι ειδικότητες που περιλαμβάνει, πέραν των άλλων ,είναι δύο κοινωνικοί λειτουργοί ,σύμφωνα με την προκήρυξη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ένταξης ,η οποία καταρτίστηκε ,βάσει  του  Οδηγού  Εφαρμογής  και Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας (Μάιος 2016) που εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ,του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  .
       2)Τον Ιούνιο 2016 εκδόθηκε νέος οδηγός Εφαρμογής  στον  οποίο  προβλέπονται, μεταξύ άλλων για τη στελέχωση των Κέντρων Κοινότητας ,η πρόσληψη Πτυχιούχου ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών ,ει δυνατόν με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας.
      3)Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Ιανουαρίου 2017  και κατά τη συζήτηση του  θέματος  της ημερήσιας διάταξης για τη λήψη απόφασης «της αποδοχής χρηματοδότησης του ανωτέρω προγράμματος», με εισηγητή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την  ένταξη του Δήμου σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα , με αίτημα των κοινωνιολόγων ,συζητήθηκε και αποφασίστηκε η πρόσληψη ενός κοινωνικού λειτουργού και ενός κοινωνιολόγου , εκφράζοντας η απόφαση αυτή  την ομόθυμη βούληση όλων των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ικανοποίηση του αιτήματος ενός Συλλόγου ,χωρίς όμως την ύπαρξη εισήγησης ,της καθύλην αρμόδιας Υπηρεσίας και του αρμόδιου Αντιδημάρχου για την υλοποίηση του προγράμματος, αφού το θέμα αυτό δε περιλαμβανόταν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
        Κατά την εξέταση , για την υλοποίηση της με αριθμ 1-12/30-1-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου   και πριν την υποβολή του θέματος της  ανάκλησή της  ,  καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια ,στην κατεύθυνση της αντικατάστασης  άλλης ειδικότητας του προγράμματος ,με την ειδικότητα του κοινωνιολόγου και όχι στη μείωση του αριθμού των δύο κοινωνικών λειτουργών ,χωρίς όμως  αποτέλεσμα ,ώστε να μπορέσουμε  να υλοποιήσουμε την ανωτέρω απόφαση, αφού  θα ήταν μη σύννομη η αντικατάσταση οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας ,πλην του κοινωνικού λειτουργού με την ειδικότητα του κοινωνιολόγου, δεδομένου ότι ανήκουν και οι δύο στην εκπαιδευτική κατηγορία των κοινωνικών επιστημών.
       Η Δημοτική Αρχή και  η  Κοινωνική Υπηρεσία αξιολόγησαν τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες  του Δήμου για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος και κρίθηκε αναγκαία για το ουσιαστικό συμφέρον των πολιτών ,η ανάκληση της ανωτέρως απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και η λήψη απόφασης για την πρόσληψη δύο κοινωνικών λειτουργών, λαμβάνοντας υπόψη ,ότι δεν υπηρετεί κανένας  κοινωνικός  λειτουργός  στο Δήμο ,  ειδικότητα αναγκαία για  την εφαρμογή όλων των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας  και για το λόγο  ότι το  δικαίωμα της πραγματοποίησης  των κατ οίκον κοινωνικών ερευνών και υπογραφής των κοινωνικών εκθέσεων ,το έχουν μόνον οι κοινωνικοί λειτουργοί και καμιά  άλλη ειδικότητα. Και  ότι από τον  Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος , προβλέπεται η ειδικότητα του κοινωνικού λειτουργού ως συντονιστή του προγράμματος  και υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού και ότι ένας μεγάλος αριθμός αιτημάτων παροχών (άνω των 500 ετησίως ) δεν θα μπορούσε να ικανοποιηθεί ,χωρίς την ύπαρξη και του δεύτερου κοινωνικού λειτουργού.
         Το Δημοτικό Συμβούλιο  και ο εισηγητής ,αρμόδιος Αντιδήμαρχος ,ψήφισαν την ανάκληση της προηγούμενης απόφασης , χωρίς τη μικροπολιτική   σκοπιμότητα, της ικανοποίησης των αιτημάτων ενός Συλλόγου, αλλά υπό το βάρος  της γνώσης των αναγκών  και της επιδιωκόμενης αποτελεσματικότητας για  την ουσιαστική παροχή
 υπηρεσιών ,προς το γενικότερο όφελος των συμπολιτών μας ,έστω κι αν συμφωνούν,  ότι αυτού του είδους τα προγράμματα, θα πρέπει να υποστηρίζονται και από κοινωνιολόγους και ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην εργασία.   Και επιβεβαιώνεται η νομιμότητα, η σκοπιμότητα  και η ορθότητα των ενεργειών και επιλογών μας και από το γεγονός ,ότι στα αντίστοιχα προγράμματα των  λοιπών  νησιών της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών  ,προβλέπονται μόνο κοινωνικοί λειτουργοί και κανένας κοινωνιολόγος .
        Μήπως όλοι οι Δήμοι του Ιονίου,  «αποτελούν δείγμα της κοινωνικής παρακμής, η οποία αποδεικνύεται από τον απαξιωτικό τρόπο που αντιλαμβάνονται την αξία της κοινωνιολογικής γνώσης και της κοινωνικής επιστήμης εν γένει», όπως αναφέρεται  στο δελτίο τύπου των κοινωνιολόγων , αναφερόμενοι στο πολιτικό προσωπικό του Δήμου Κέρκυρας ,ή μήπως οι Δήμοι που αναφέρονται ως  παράδειγμά στο δελτίο  τύπου των κοινωνιολόγων , έχουν κοινωνικούς λειτουργούς ,ή  μπορούν να εξυπηρετηθούν από όμορους Δήμους, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, πράγμα που δε μπορεί να  συμβεί  στο Νομό Κέρκυρας, που έχει έναν μόνον Δήμο και κανέναν κοινωνικό λειτουργό;
            Εν κατακλείδει και προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας και παραπληροφόρησης,   ο στόχος των θεμιτών και σεβαστών διεκδικήσεων των κοινωνιολόγων για την εξασφάλιση έστω και μίας εργασιακής θέσης ,δεν θα πρέπει να  είναι οι επιλογές του Δήμου Κέρκυρας για την επωφελέστερη κοινωνική προστασία των κατοίκων του, αφού οι Δήμοι δεν έχουν το απαιτούμενο τακτικό προσωπικό για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων τους και ούτε μπορούν να προσλάβουν ,λόγω της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας ,δεν νομοθετούν, δεν καταρτίζουν οδηγούς εφαρμογής των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ , δεν καταρτίζουν τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ,δεν προσδιορίζουν αριθμό θέσεων και ειδικοτήτων εργασίας στα προγράμματα αυτά ,αλλά  υλοποιούν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα  ,μέσα σε ένα θεσμικά προκαθορισμένο και αυστηρά τηρούμενο πλαίσιο ενεργειών .