Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Κυριότερα είδη φυτών που προκαλούν με τη γύρη τους αλλεργικές εκδηλώσεις, καθώς και η περίοδος ανθοφορίας τους

1) Κυπαρίσσι, κέδρος, αγριοκυπάρισσο (Φεβρουάριος - Μάιος)
2) Οξιά, βαλανιδιά, πουρνάρι (Απρίλιος - Ιούνιος)
3) Τσουκνίδα, περδικάκι (Μάρτιος - Αύγουστος) (η σημασία τους έγκειται στο ότι απαντώνται σε κατοικημένες περιοχές και γύρω από τα σπίτια και πρέπει να καταστρέφονται)
4) Πεύκο, έλατο (Μάρτιος - Ιούλιος)
5) Ελιά, αγριοελιά, φράξος ή μελιάς, λιγούστρο, γιασεμί, πασχαλιά (Μάρτιος - Ιούνιος)
6) Αγροστώδη (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη, αγριοβρώμη, δακτυλίδα, φεστούκα, λόλιον, καλάμι, καλαμπόκι, αγριάδα, ρύζι, κεχρί) (Απρίλιος - Ιούλιος)

7) Φουντουκιά, αγριοφουντουκιά (Φεβρουάριος - Μάιος)
8) Χρυσάνθεμο, ήλιος, χαμομήλι, ραδίκι (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος)
9) Χηνοπόδιο (λουμουντιά), βρωμόχορτο, πεντάνευρο, αρνόγλωσσα, αψιθιά (Μάρτιος - Αύγουστος)
10) Πλάτανος (Μάρτιος - Μάιος)
11) Ιτιές (κλαίουσα, ασημοϊτιά, μοσχοϊτιά) (Μάρτιος - Απρίλιος)
12) Λεύκες (αγριολεύκα, ασημολεύκα, κοβάκι) (Φεβρουάριος - Μάιος)
13) Σιμύδα (Φεβρουάριος - Απρίλιος)
14) Σκλήθρα, ή κλήθρα, φτελιά (καραγάτσι) (Φεβρουάριος - Μάρτιος)

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ:https://www.facebook.com/george.karras