Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Ερευνητές ανακάλυψαν σχέση μεταξύ της ζάχαρης και ορισμένων τύπων καρκίνου

Νέα έρευνα του University of Texas στο Ντάλας, ανακάλυψε σχέση μεταξύ γλυκόζης, ή ζάχαρης, και ορισμένων τύπων καρκίνου.
Ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία του The Cancer Genome Atlas, που εξετάζει στοιχεία 33 ειδών καρκίνου περισσότερων των 11.000 ασθενών και ανακάλυψαν ότι πρωτεΐνη που είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά γλυκόζης στα κύτταρα φάνηκε σε υψηλότερα επίπεδα στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα σε σχέση με το αδενοκαρκίνωμα.
Ο Dr. Jung-whan Kim, δήλωσε ότι εικάζεται πως πολλά καρκινικά κύτταρα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη ζάχαρη για την προμήθειά τους σε ενέργεια αλλά φαίνεται ότι ένας τύπος, το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα εξαρτάται περισσότερο.
Η GLUT1, είναι η πρωτεΐνη που μεταφέρει γλυκόζη στα κύτταρα όπου χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας και είναι υπεύθυνη για το μεταβολισμό των κυττάρων.

Όπως δήλωσαν ερευνητές, πριν από τη συγκεκριμένη  έρευνα εκτιμάτο ότι οι μεταβολικές υπογραφές αυτών των 2 τύπων καρκίνου του πνεύμονα θα ήταν παρόμοιες αλλά φάνηκε πως είναι πολύ διαφορετικές. Τα ευρήματα ενισχύουν την ιδέα ότι ο καρκίνος δεν είναι μια νόσος, αλλά πολλές που έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Οι ερευνητές έδειξαν ότι η αυξημένη GLUT1 συνδέεται με την ανάγκη του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα για ζάχαρη.
Η GLUT1 ήταν πολύ ενεργή στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Όπως δήλωσε ο ερευνητής, το αδενοκαρκίνωμα είναι πολύ λιγότερο εξαρτώμενο από τη ζάχαρη. Η έρευνα είναι η πρώτη που δείχνει συστηματικά ότι ο μεταβολισμός αυτών των 2 υποτύπων είναι μοναδικός και διαφορετικός.
Οι ερευνητές εξέτασαν την επίδραση αναστολέα της GLUT1 σε απομονωμένα κύτταρα καρκίνου του πνεύμονα και σε ποντικούς με τα δυο είδη μη μικρο κυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα.
Όταν χορήγησαν αναστολείς GLUT1 σε ποντικούς με καρκίνο του πνεύμονα, το ακανθοκκυταρικό καρκίνωμα  μειώθηκε αλλά όχι το αδενοκαρκίνωμα.
Δεν υπήρχε ολοκληρωτική απάλειψη αλλά η ανάπτυξη του όγκου επιβραδύνθηκε.
Τα ευρήματα δείχνουν ότι η GLUT1 θα μπορούσε να είναι πιθανός στόχος για νέα φάρμακα.
Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature communications.
Γράφει: Ψωμιάδου Εύη
Υπεύθυνη Ύλης

Πηγές: Nature communications.