Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Τουριστικό ντέρμπι Αιγαίου – Ιονίου

Τη συνεχή αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας, διαπιστώνει η ετήσια μελέτη του ΙΤΕΠ που αποτελεί όργανο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Όπως καταγράφει η ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου, το ελληνικό ξενοδοχείο, εν μέσω  κρίσης ,αποτελεί σταθερή πηγή απασχόλησης  και παρά το γεγονός ότι μειώθηκαν τα έσοδα του τουρισμού πέρυσι, το ποσοστό απασχόλησης ανέβηκε κατά 3,9% σε σχέση με το 2015. Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γ. Τσακίρης, παρουσιάζοντας τη μελέτη, τόνισε ότι  το Νότιο Αιγαίο αποτελεί τον πρωταθλητή σε αρκετές κατηγορίες του ξενοδοχειακού προϊόντος της χώρας. Ενώ, πρωταθλήτρια  στην αύξηση της απασχόλησης το 2016 ήταν  η περιφέρεια Ιονίων Νήσων με ποσοστό 15,5% σε σύγκριση με το 2015.


Το Ελληνικό ξενοδοχείο
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) που ήταν διαθέσιμα μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2016, η χώρα μας διαθέτει 9.730 ξενοδοχειακές μονάδες συνολικής δυναμικότητας 788.553 κλινών Όπως συμπεραίνεται στην έρευνα που ακτινογραφεί τα μεγέθη και τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής ξενοδοχίας το 2016, τα ελληνικά ξενοδοχεία αναβαθμίζονται διαρκώς και οι 4 και 5 αστέρων ξενοδοχειακές μονάδες αποτελούν το 42,3% του συνόλου της συνολικής δυναμικότητας των μονάδων της χώρας. Αντίστοιχα διαρκώς βαίνει μειούμενος ο αριθμός των 1 και 2 αστέρων ξενοδοχείων της Ελλάδας, ενώ το δυναμικό των ξενοδοχείων 3* παρουσιάζεται σχεδόν αμετάβλητο. Παράλληλα, η μελέτη του ΙΤΕΠ επισημαίνει ότι «ελληνικό ξενοδοχείο είναι το μικρό ξενοδοχείο», αφού το μέσο μέγεθος ξενοδοχείου στη χώρα μας ανέρχεται στα 41,8 δωμάτια.

Σταθερή πηγή απασχόλησης
Όπως καταγράφει η ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου, το ελληνικό ξενοδοχείο, εν μέσω  κρίσης ,αποτελεί σταθερή πηγή απασχόλησης  και παρά το γεγονός ότι μειώθηκαν τα έσοδα του τουρισμού πέρυσι, το ποσοστό απασχόλησης ανέβηκε κατά 3,9% σε σχέση με το 2015. Συγχρόνως  το ποσοστό των απασχολούμενων γυναικών στα ξενοδοχεία προσεγγίζει το 57% στο σύνολο του εργαζομένων, γεγονός που καταδεικνύει ότι ο τουρισμός δημιουργεί θέσεις εργασίας σε κοινωνικές ομάδες μειωμένης απασχόλησης.
Αναλύοντας την εικόνα των τουριστικών διανυκτερεύσεων, το 2016 καταγράφεται για μια ακόμη χρονιά υψηλή εποχικότητα στη τουριστική ζήτηση, αποτελώντας  για μια ακόμη χρονιά κυρίαρχο δομικό πρόβλημα και μόνιμη παθογένεια στον κλάδο τόσο του τουρισμού όσο και των ξενοδοχείων.

Που υπερέχει το Νότιο Αιγαίο
 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της μελέτης του ΙΤΕΠ, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται στην πρώτη θέση στις υποδομές φιλοξενίας σε ξενοδοχεία, διαθέτοντας 2.068 μονάδες και 99.700 δωμάτια. Σημειώνεται ότι το Νότιο Αιγαίο είναι πρώτο τόσο σε 5 αστέρων ξενοδοχεία, τα οποία ανέρχονται σε 144 όσο και σε αριθμό εργαζομένων που άγγιξαν τους 35.915 το 2016. Η Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου (24,5%) και της Κρήτης (22,1%) παραμένουν οι δύο πρώτες περιοχές της χώρας ως προς τη συγκέντρωση του ξενοδοχειακού δυναμικού με βάση τα δωμάτια. Ακολουθούν οι Περιφέρειες των Ιονίων Νήσων (11,8%) και της Κεντρικής Μακεδονίας (11%).

Η Υπεροχή του Ιονίου
Πρωταθλητής στην αύξηση της απασχόλησης είναι η περιφέρεια Ιονίων Νήσων με ποσοστό 15,5% σε σύγκριση με το 2015, ενώ πρωταθλήτρια στην απασχόληση γυναικών είναι η Κεντρική Ελλάδα με ποσοστό 67,7%. Υπογραμμίζεται ότι η μεγαλύτερη μείωση στην απασχόληση παρατηρήθηκε  με ποσοστό 10% στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Όπως αναδεικνύουν τα στοιχεία ο  τουριστικός τομέας αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες παγκοσμίως.
Στην Ελλάδα, από τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ένας από τους λίγους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που επέδειξε σημαντική ανθεκτικότητα ήταν ο τουριστικός κλάδος. Κατά την 8ετία 2008-2016 ήταν ο μόνος παραγωγικός κλάδος, στον οποίο η απασχόληση αυξήθηκε κατά 5,9%, που αντιστοιχεί σε 19.000 εργαζόμενους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από την έρευνα πεδίου του ΙΤΕΠ στα ελληνικά ξενοδοχεία, το Μάιο του 2016 εργάζονταν 97.988 άτομα και τον Αύγουστο 144.390.

Τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία
Τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία βρίσκονται στην Κρήτη με μέσο μέγεθος 57,3 δωμάτια και στα Ιόνια Νησιά με 51,5 δωμάτια. Ακολουθούν τα ξενοδοχεία της Αττικής (48,8 δωμάτια) και του Νοτίου Αιγαίου (48,2 δωμάτια).
Αν όμως εξετάσουμε τις επιμέρους περιοχές του Νοτίου Αιγαίου, τότε τα ξενοδοχεία στα Δωδεκάνησα έχουν το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος με 71,8 δωμάτια. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τα ξενοδοχεία έχουν μέγεθος μικρότερο από το μέσο όρο. Τα μικρότερα σε μέγεθος ξενοδοχεία βρίσκονται στην Ήπειρο (20,6 δωμάτια) και τη Δυτική Μακεδονία (23,1 δωμάτια), περιφέρειες οι οποίες υστερούν γενικά τουριστικά.
Τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία 5 αστέρων βρίσκονται στην Αττική και στην Κρήτη με μέσο μέγεθος περίπου 194 δωμάτια. Ακολουθούν τα ξενοδοχεία της Κεντρικής Μακεδονίας (177 δωμάτια) και των Ιονίων Νησιών (170 δωμάτια).